Gyomirtó szerek
Roundup Mega
A legmagasabb hatóanyagtartalmú totális gyomirtó szer, transorb technológiával.

Magról kelő gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4–8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3–5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni. Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, azért hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson. Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Szulák-félék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja. A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15–25 °C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben. A készítmény nem szelektív, a gyomnövényektől megvédendő kultúrnövényre nem kerülhet a hatóanyag, mert azt károsíthatja.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.
Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15–30 cm-es nagyságakor kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a vegetatív szaporítóképletek feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.
Művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek kezelésére évente egyszer használható totális gyomirtás céljából, a gyomok intenzív növekedése idején.
*Nem mezőgazdasági területeken: utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, valamint ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására a készítmény nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.
**Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22–04 óra között) végezhető.
A kezelés szempontjából közterületnek minősül a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ide értve pl. a parkokat, köztereket, parkolókat, gyalogos közlekedésre használt utakat, temetőket.
A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
Bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek és egészségügyi intézmények területén a kezelés nem megengedett!
Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.
Erdészeti területeken felhasználható a vágásterületek kezelésére legkésőbb az erdőtelepítés előtt 1–2 héttel kijuttatva. Bármely fafaj telepítése előtt használható gyom- és cserjeirtásra. Olyan növények esetén, amelyek termése fogyasztásra kerülhet (pl. szeder, málna, áfonya, bodza) a kezelést virágzás előtt, vagy a gyümölcsök leszedését vagy a gyümölcshullást követően lehet elvégezni. Ettől eltérő időpontban való kezelés esetén biztosítani kell, hogy a termés nem kerül fogyasztásra. Vadon termő gyógynövények esetén biztosítani kell, hogy a kezelést követően nem kerülnek begyűjtésre.
Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.
Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,0% koncentrációban alkalmazható.

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszi, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban. A készítményből az egy évben összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 8,0 l/ha-t. Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés- technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.
Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában betakarítás előtti gyomirtásra, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.
Betakarítás előtti gyomirtásra napraforgó, repce és kukorica (takarmány) kultúrákban alkalmazható. A kezelést napraforgóban a kaszatok 20–30%-os, kukoricában a szemek 30–0%-os nedvességtartalmánál kell elvégezni.
Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadában a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

A transorb technológia jobb tapadást biztosít, oldja a viaszréteget, így megnöveli a levél felületének átjárhatóságát, fokozza a hatóanyag felvételét, gyorsítja a gyökérbe jutását. Légi kijuttatás nem engedélyezett. Hidas permetezőnél elsodródásgátló (Companion Gold) használata kötelező.

Hatásmód

A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1–2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet. Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.

Összetevők

  • 450 g/l glifozát

Formuláció

  • vízoldható koncentrátum (SL)

Forg. kategória

  • II.

Hatásmód

  • felszívódó

Kiszerelés

  • 20 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Őszi búza Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 3,0 - 5,0 l/ha 14 nap Teljes érés 89
Őszi árpa, Tavaszi árpa Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 3,0 - 5,0 l/ha 14 nap Teljes érés 89
Kukorica (takarmány) Magról kelő egy- és készikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 2,0 - 4,0 l/ha 14 nap Öregedés - Növényszáradás 96 - 97
Repce Magról kelő egy- és készikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 2,4 - 3,2 l/ha 10 nap Becősárgulás - Teljes magérettség 80 - 89
Napraforgó Magról kelő egy- és készikű gyomok, Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 2,0 - 4,0 l/ha 14 nap Citromérés - Érés 86 - 88
Összes szántóföldi kultúra (pre-poszt technológia) Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 1,5-2,5 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Összes szántóföldi kultúra Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 3,0-5,0 l/ha nk* Vetés előtt
Tarló Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 1,5-2,5 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Tarló Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 3,0-5,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Szőlő, Alma, Körte, Birs, Cseresznye, Meggy, Őszibarack, Kajszi, Nektarin, Szilva, Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye (3 évesnél idősebb) Magról kelő egy- és készikű gyomok 2 1,5-2,5 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Szőlő, Alma, Körte, Birs, Cseresznye, Meggy, Őszibarack, Kajszi, Nektarin, Szilva, Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye (3 évesnél idősebb) Évelő egy- és kétszikű gyomok 2 3,0-4,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Gyep Totális gyomirtás 1 3,0-5,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Nem művelt területek Totális gyom- és cserjeirtás 1 4,0-5,5 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Erdészet (örökzöld és lombhullató) (2 évesnél idősebb) Totális gyom- és cserjeirtás 1 3,2-4,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Erdészet (örökzöld és lombhullató) (fakitermelés után) Sarjhajtások 2 3,0 % l/ha nk* További információ: okirat/címke
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

Hidas permetezésnél elsodródásgátló használata (Companion Gold) kötelező. Repcében az Iskay becőragasztóval tankkeverékben kijuttatható. Pre-poszt technológia esetén az adott kultúrában engedélyezett gyomirtó szerrel kombinálható, viszont keverési próbát kell végezni.

AKG programban is alkalmazható

Igen, korlátozásokkal

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Közepesen veszélyes

Eredmények

Roundup hatása aszályos időben
Roundup Mega hatása aszályos időkbenKapcsolódó technológiák

Őszi árpa
Tavaszi árpa
Összes szántóföldi kultúra
Tarló
Körte
Birs
Cseresznye
Meggy
Őszibarack
Kajszi
Nektarin
Szilva
Dió
Mandula
Mogyoró
Gesztenye
Gyep
Nem művelt területek
Erdészet (örökzöld és lombhullató)