Köles

Köles

A termesztett köles (Panicum miliaceum) a pázsitfüvek (Poaceae) családjába tartozó egyszikű növény. Az egyik legősibb termesztett kultúrnövény, de a szántóföldeken nemcsak főnövényként jelenik meg, hanem gyomosít is. Hazánkban és Európa-szerte a kapáskultúrák veszélyes, nehezen irtható gyomfaja. A kukoricatáblák 10 legelterjedtebb, legnagyobb borítással bíró, egyre terjedő gyomfaja közé sorolható. Kisebb jelentőséggel bíró egyéb köles fajok is gyomosíthatnak, így a gyomköles, a hajszálágú köles és a kései köles.

Alaktana

A köles magasra törő gyom, könnyen a kultúrnövény fölé is nőhet. Az egész növény sűrűn szőrözött. Sziklevele kinyújtott nyelvhez hasonló, bordázottan szőrös. Lomblevelei keskenyek (0,5-2,5 cm), jellegzetesen elálló levélhüvelye bozontos szőrű. Szára erős, az alsó harmadában gyakran lekönyöklő. Bókoló bugavirágzata hosszú (10-30 cm), többé-kevésbé tömött. A toklászok fényesek, a termést körülfogva, azzal együtt hullanak le. Júliustól októberig virágzik.

Előfordulása

C4-es típusú fotoszintézist folytató növény, emiatt a szárazabb, melegebb körülmények versenyelőnyt adnak számára más fotoszintézisű fajokkal szemben. Alapvetően jó víz- és tápanyaggazdálkodású szántókon telepedik meg, különösen ott, ahol mint termesztett főnövényt vetették. Az Ujvárosi-féle életformarendszer szerint nyár elején csírázó, ősszel magot érlelő (T4), egyéves gyom. Csírázása a kukoricával egyidőben, vagy röviddel azt követően történik, de alapvetően elhúzódó jellegű.

Kártétel, védekezés:

A köles által okozott terméskiesés várható mértéke nagyjából egyenes arányban áll a borítási aránnyal. Az agresszíven fejlődő köles elvonja a talaj víz- és tápanyagkészletét, továbbá a fénytől is elzárja a fiatal kultúrnövényeket. Nagy magprodukciójú gyomnövény, négyzetméterenként több ezer magot terem és hagy hátra a talajban. Megfelelő gyomirtó szer választással azonban kordában tartható, de nehezen kiirtható.

A köles jól irtható pre-emergens módon egyes hatóanyagokkal, amennyiben a hatás feltételei adottak (elegendő bemosó csapadék, apró morzsás talajfelszín). Állományban is védekezhetünk ellene. Kétszikű kultúrákban a speciális egyszikűirtók is hatásosak. Kukoricában több odafigyelés szükséges, hiszen a szerválasztás mellett a post-emergens kezelés időzítése is éppolyan fontos. Érdemes gyökérváltásig (1-3 leveles) elvégezni a kezelést, hiszen később a köles kevésbé érzékeny. Ha az engedélyokirat lehetővé teszi, akkor a köles elhúzódó kelése miatt célszerű osztott kezelést alkalmazni.

Kapcsolódó képek

Kapcsolódó technológiák