Gyomirtó szerek
Chikara 25 WG
2–3 hónap hatástartamú, az IPM technológiában is felhasználható gyomirtó szer mikrogranulátum.

Szőlőben (bor- és csemegeszőlő) 2 évesnél idősebb telepítésben a T4-es életformájú (melegigényes, tavasszal csírázó nyárutói egyéves) kétszikűek tömeges kelésekor, azok 2–4 valódi leveles állapotában, posztemergensen javasolt a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg, a gyomirtó hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. Ebben az esetben a kijuttatást az évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20–25 cm-t, apró szulák (Convolvulus arvensis) esetében a virágzást megelőző időszakban kell elvégezni tapadást fokozó adalékanyag hozzáadásával. A készítmény a szőlő hajtásaira, leveleire jutva fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell.

Vasúti pályatestek gyomirtására magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen posztemergensen kijuttatva alkalmazható, a gyomok tömeges kelése időszakában, 2–4 valódi leveles állapotukban. A hatásfokozás érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt.

Erdészeti területek (karácsonyfa ültetvények, erdősítések) gyomirtására csak három évesnél idősebb lucfenyő (Picea abies), ezüstfenyő (Picea pungens), kaukázusi jegenyefenyő (Abies nordmanniana), erdeifenyő (Pinus sylvestris) és törpefenyő (Pinus mugo) telepítésekben használható. A készítményt kora tavasszal, a kultúrnövény nyugalmi állapotában, rügyfakadás előtt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotában, posztemergensen kell kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg.

Fekete bodzában, 4 évesnél idősebb ültetvényben, a kultúrnövény virágzása előtt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotában, posztemergensen kell a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg. A gyomirtó hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt.

A készítmény a fekete bodza hajtásaira, leveleire jutva fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell. A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! Szőlőben, fekete bodzában és erdészeti területeken csak sorkezelés formájában alkalmazható, legfeljebb a teljes terület 30%-a kezelhető! Vasúti pályatesteken csak részterület kezelés vagy foltkezelés formájában juttatható ki, legfeljebb a teljes terület 30%-a kezelhető (lokálisan száz folyóméter vágányfelületre számolva).

Hatásmód

A flazaszulfuron hatóanyag a HRAC „B” (HRAC 2), acetolaktát-szintetáz működést gátló herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamid hatóanyagcsoportba tartozik.

Összetevők

  • 250 g/kg Flazaszulfuron

Formuláció

  • vízben diszpergálható granulátum (WG)

Forg. kategória

  • I.

Hatásmód

  • felszívódó

Kiszerelés

  • 200 g-os flakon

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Szőlő (2 évesnél idősebb) Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 150-200 g/ha 75 nap Levélfejlődés - Virágzás - az első pártasapkák elválnak a magháztól 10 - 60
Vasúti pályatestek Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 200 g/ha Nem szükséges További információ: okirat/címke
Fekete bodza (4 évesnél idősebb) Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 150 g/ha nk.* További információ: okirat/címke
Karácsonyfa ültetvény (3 évesnél idősebb) Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 150-200 g/ha Nem szükséges További információ: okirat/címke
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

Hatásspektrum szélesítése céljából, Roundup Mega, Glialka Star megfelelő dózisával kombinálható.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes

Gyom fajta Kezelési időzítés Hatékonyság
Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)
Olaszperje   (Lolium multiflorum)
Angolperje   (Lolium perenne)
Ragadós muhar   (Setaria verticillata)
Egynyári szélfű   (Mercurialis annua)
Kamilla-félék   (Matricaria spp.)
Gólyaorr-félék   (Geranium spp.)
Gerelyes gémorr   (Erodium ciconium)
Betyárkóró (Conyza canadensis)
Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus)
Keserűfű-félék   (Polygonum spp.)
Közönséges aggófű   (Senecio vulgaris)
Vadrepce (Sinapis arvensis)
Csorbóka-félék   (Sonchus spp.)
Tyúkhúr (Stellaria media)
Sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia)
Zsurló-félék   (Equisetum spp.)
Parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Libatop-félék (Chenopodium spp.)
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)
Pipacs   (Papaver rhoeas)
Mezei aszat (Cirsium arvense)
Apró szulák   (Convolvulus arvensis)
Fekete ebszőlő   (Solanum nigrum)

Eredmények

Chikara hatékonyság


Kapcsolódó technológiák

Vasúti pályatestek
Fekete bodza
Karácsonyfa ültetvény