Rovarölő szerek
Gazelle 20 SG
Széles hatásspektrumú rovarölő szer.

A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Almában és birsben az egygazdás (a vegetációban gazdanövényt nem váltó) levéltetű fajok ellen a védekezést az első telepek megjelenésekor javasolt megkezdeni, és a felszaporodás mértékétől függően célszerű ismételni. A pajzstetvek elleni védekezés a lárvarajzás és a hímek rajzása idején javasolt. A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése utánra célszerű időzíteni. Az almamoly ellen szexferomon-csapdás előrejelzés alapján, lárvakeléskor ajánlott védekezni. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést 7–10 nap múlva szükséges megismételni. Aknázómolyok ellen a védekezést a lepkék főrajzása idején javasolt elkezdeni, és a rajzást követően a kis aknák megjelenéséig célszerű megismételni.
Körtében a körte-levélbolha áttelelő nemzedékének tojásaiból kelő fiatal lárvák ellen szükséges irányítani a védekezéseket. Ebből eredően a kezelést nem programszerűen, hanem előrejelzés alapján kell elvégezni.
Cseresznyében és meggyben cseresznyelégy ellen illatcsalétekkel kombinált sárga ragadólapos rajzásmegfigyelésre alapozva, az első legyek megjelenésekor/ az imágórajzás kezdetén célszerű permetezni. A levéltetvek ellen a védekezést az első levéltetű telepek megjelenésére ajánlott időzíteni. Ennek időpontja ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas csapdákkal állapítható meg. A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése utánra célszerű időzíteni.
Szilvában a poloskaszagú szilvadarazsak elleni védekezést megfigyelésre alapozva, a szilva virágzása idején, sziromhullás végéig célszerű elvégezni. A szilva virágzása idején, illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található, a szer 0,125–0,25 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem jelent kockázatot. A levéltetvek elleni első kezelést növényvizsgálat alapján, az első telepek megjelenésekor célszerű elvégezni, majd szükség esetén 7–10 nap múlva megismételni.
Őszibarackban és nektarinban barackmoly ellen a kezelést a szexferomon-csapdás előrejelzés alapján, a lárvakelés idejére ajánlott időzíteni. Az egygazdás (a vegetációban gazdanövényt nem váltó) levéltetű fajok ellen a védekezést az első telepek megjelenésekor javasolt megkezdeni, és a felszaporodás mértékétől függően célszerű ismételni. A zöld őszibarack-levéltetű esetében növényvizsgálat és előrejelzés alapján, tavasszal az áttelelt petékből kelt nemzedék és utódai, a nyárvégi időszakban pedig az ivaros egyedek ellen szükséges védekezni. A pajzstetvek elleni védekezés a lárvarajzás és a hímek rajzása idején javasolt. A cserebogarak elleni védekezést az első imágók megjelenése utánra célszerű időzíteni.
Kajszibarackban a sodrómolyok és a szilva-levélbolha elleni védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Sodrómolyok esetében az ültetvényben lévő fiatal lárvanépességet, szilva-levélbolha esetében pedig a telelőhelyről visszatérő és betelepülő levélbolha imágók egyedszámát kell meghatározni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni.
Szőlőben az amerikai szőlőkabóca esetében előrejelzés alapján a fiatal lárvák (L1-L3) ellen kell időzíteni a védekezést. A szőlőmolyok ellen a védekezést szexferomon-csapdás megfigyelés alapján, a tömeges lárvakelés idején kell megkezdeni. A kijuttatás során biztosítani kell a permetnek a lombozat belsejébe történő egyenletes bejutását. A kezelés hatásosságát az időben és szakszerűen elvégzett zöldmunkák (hajtásválogatás, hajtásigazítás, kötözés) jelentősen javítják. Pajzstetvek ellen a lárvarajzás idején kell a kezelést elvégezni. A pettyesszárnyú muslica ellen a védekezést illatcsapdás rajzásmegfigyelés alapján, az imágók megjelenésekor szükséges végrehajtani. Szőlő anyatelepen a szőlő-gyökértetű levéllakó alakja ellen az első kezelést a felmérések alapján, az előző évi kártételi helyzet ismeretében, a szőlő 5–6 leveles állapotában kell végrehajtani és a kártevő folyamatos szaporodása esetén szükség szerint meg kell ismételni. A kezeléseknél a nyári nemzedékek ellen nagyobb permetlémennyiség felhasználása szükséges.
Dióban a pajzstetvek elleni védekezés a lárvarajzás, illetve a hímek rajzása idején javasolt. Dióburok-fúrólégy ellen illatcsalétekkel kombinált sárga ragadólapos rajzásmegfigyelésre alapozva, az első legyek megjelenésekor/ az imágórajzás kezdetén célszerű permetezni. Levéltetvek (tarka dió-levéltetű, sárga dió-levéltetű) ellen a védekezést az első levéltetű telepek megjelenésére ajánlott időzíteni. Ennek időpontja a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével, valamint ragadós sárgalappal végzett csapdázással állapítható meg. A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani. A kijuttatást légi úton, 70–80 l/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.

Kukoricában a kifejlett kukoricabogarak elleni védekezés célja az egyedszám tojásrakás előtti gyérítése a következő évi lárvakártétel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése érdekében. A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre javasolt időzíteni. Ha a nővirágzás még nem haladta meg az 50%-ot és a táblában egyidejűleg a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása észlelhető, valamint ha a bogarak növényenkénti egyedszáma eléri a 0,5–1 értéket, a védekezés indokolt. A kukorica pollenszóródása (hímvirágzás) idején, illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található, a szer 0,15 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem veszélyes. A kijuttatást légi úton, 80 l/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.
Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben őszi (szikleveles állapottól 4 valódi leveles állapotig: levéltetvek, repcebolha és repcedarázs lárvák ellen) vagy tavaszi (levéltetvek, repce-fénybogár, ormányosbogarak ellen) kijuttatással alkalmazható. A védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. A permetezést 200–400 l/ha vízmennyiséggel célszerű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A repce- fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatásosak. A kártevők nagyobb egyedszáma esetén a nagyobb dózist kell használni. A repce virágzása idején, illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található, a szer 0,15–0,2 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem veszélyes. A kijuttatást légi úton, 80 l/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.
Pannonbükkönyben és vetőmagtermesztésű lucernában a permetezést a lombkártevők (csipkézőbogarak, lucernaormányos, somkóró-bagolylepke) és a magkártevők (lucernapoloska, lucernabimbó-gubacsszúnyog, lucerna- magdarázs) táblára történő betelepedése idején a kártevők egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell elvégezni. Vetőmagtermesztésű lucernában a kijuttatást légi úton, 70–80 l/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.
Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a szármegnyúlás végétől (BBCH 40) a virágzat elkülönüléséig (BBCH 53) terjedő időszakban védekezhetünk. A védekezést az első kis kolóniák megjelenésekor indokolt elvégezni. A levéltetű- betelepedés idejét sárgatállal vagy ragadós sárgalap-csapdákkal lehet megállapítani. Ismétlődő betelepedés esetén 14 nap múlva a permetezés más készítménnyel megismételhető.
Dohányban a dohánytripsz elleni védekezést a tripszek betelepedése kezdetén javasolt megkezdeni. Ez az időpont kék, fehér, vagy sárga színű ragadós lapokkal előre jelezhető. A levéltetvek ellen a védekezéseket az első levéltetű telepek megjelenésekor javasolt elkezdeni. Ennek időpontja ragadós sárgalappal, vagy sárgatálas csapdákkal állapítható meg.

Paprikában a levéltetvek elleni kezeléseket az egyedek betelepedésekor ajánlott elkezdeni, és annak intenzitása szerint, 7–14 nap múlva célszerű ismételni. A nyugati virágtripsz ellen a virágzási időszakban, virágvizsgálat és kék fogólapos megfigyelés alapján szükséges a védekezést megkezdeni, és a kezelést 7–14 nap elteltével ajánlott megismételni. A megfelelő hatékonyság érdekében a készítmény kijuttatásához nagy lémennyiség javasolt.
Paradicsomban és tojásgyümölcsben üvegházi molytetű ellen a szer csak a kifejlett, mozgó alakkal szemben rendelkezik megfelelő hatással, ezért a védekezéseknél, kombinációs partnerként a rovarok fejlődését szabályozó készítmények (kitin-szintézist gátlók, juvenil hormonok stb.) alkalmazása szükséges. A kezeléseket a rajzásmegfigyelés alapján célszerű megkezdeni.
Uborkában és cukkiniben a levéltetvek elleni permetezést a telepek megjelenése előtt javasolt kezdeni, és további felszaporodás esetén, 7–14 nap múlva célszerű megismételni.
Salátában az első levéltetű-kolóniák megjelenésének észlelésekor indokolt a védekezés elkezdése. A védekezés célja annak megakadályozása, hogy a levéltetvek a salátafejbe is bejussanak. Szükség esetén a védekezést 7–10 nap múlva meg lehet ismételni.
Bimbós kelben a földibolhák és káposztalégy ellen a védekezés kritikus időszaka a palántanevelés vége, illetve a kiültetést követő 1 hónap. A védekezés eredményét számottevően javítja a vetésforgó alkalmazása. Levéltetvek ellen az első kis telepek kialakulásakor érdemes védekezni. Bagolylepke és káposztalepke ellen a tojásból kikelt fiatal lárvák megjelenésekor célszerű védekezni.
Zöldborsóban a csipkézőbogarak, fésűslábú viráglégy, borsótripsz, akácmoly és borsómoly elleni védekezést a kártevők megjelenésének, betelepedésének és egyedszámának növényvizsgálatra alapozott megfigyelése alapján kell időzíteni. A permetezés a fertőzöttségtől és a rajzás hosszától függően megismételhető. A megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítő szer használata szükséges.
Zöldbabban a csipkézőbogarak, fésűslábú viráglégy, dohánytripsz, bagolylepkék elleni védekezést előrejelzésre (növényvizsgálat, szexferomon-csapdás megfigyelés és tojáscsomó vizsgálat) alapozva célszerű elvégezni. A permetezés a fertőzöttségtől és a rajzás hosszától függően megismételhető.

Fűszernövények szívó- és rágó kártevői ellen a védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni, és szükség esetén 7–10 nap múlva megismételni.
Dísznövényekben a gyapottok-bagolylepke ellen rajzásmegfigyelés alapján a fiatal, kelő lárvákkal szemben 0,25 kg/ha dózisban kell védekezni, és a kezelést szükség szerint, 7 naponként ajánlott megismételni. Az idősebb hernyók ellen a nagyobb, 0,4 kg/ha dózis alkalmazása javasolt. Nyugati virágtripsz ellen a kezelést kék fogólapos rajzásmegfigyelés és virágvizsgálat alapján, az imágók betelepülésétől javasolt megkezdeni. A permetezéseket a betelepedés ütemének megfelelően, 7 naponta célszerű megismételni 0,25 kg/ha dózisban. A kezelés után a Saintpaulia és Impatiens sziromlevelein enyhe sárgulásos tünetek alakulhatnak ki. A sörtés- és kéregtetvek többsége az év folyamán nem vált tápnövényt, így a dísznövények, díszfa- és díszcserjefajok esetében a védekezés már az áttelelt petékből kelt (részleges [anholociklusos] szaporodásmódú populációknál az áttelelt) nemzedék ellen megkezdődhet, és a megfigyelések alapján a vegetáció során is lehetséges. Nyár közepétől azonban bizonyos sörtéstetű fajoknál nyugvólárvák találhatók a populációban. Ebben az esetben a kezeléseket csak azok aktivizálódása, hímet és ivarosan szaporodó nőstényt szülő alakká fejlődése után javasolt elvégezni 0,15 kg/ha dózisban. A tápnövényt váltó levéltetvek fő gazdanövényein, tavasszal az áttelelt petékből kelt nemzedék és az esetlegesen túlszaporodó utódai ellen célszerű védekezni. Ősszel viszont a rajzásmegfigyelések alapján, a visszatelepülő ivaros nőstényt szülő és a tojást rakó alak ellen kell irányítani a kezeléseket. A tápnövényváltó fajok nyári gazdanövényein a védekezéseket az egyedek betelepedésekor, a telepek megjelenése előtt ajánlott megkezdeni, és 7–14 naponként a kártételi veszélyhelyzet szerint célszerű ismételni. Az egygazdás fajok esetében a kezeléseket szintén a kolóniák kialakulása előtt, a megfigyelésekre alapozva kell elvégezni 0,15 kg/ha dózisban. A fenyő-gubacstetvek elleni védekezés a tavaszi időszakban az áttelelő lárva ellen lehetséges a gubacsképződés megindulása előtt. A gubacsok üregeiben fejlődő egyedek ugyanis a kezelésekkel szemben védettek. Az őszi védekezések hatékonyságát növeli, hogy ebben az időszakban a lárvák testét a viaszfonalak még nem borítják teljes mértékben, így a károsító a vegyszerrel könnyebben érintkezhet. Mivel az áttelelő egyedek többnyire szorosan a rügyek tövébe, védett helyekre húzódnak, ezért a permetezésekhez nagyobb lémennyiség használata javasolt. A tápnövényváltó fajok esetében a visszatelepülő, illetve a nyári tápnövények levelein élő egyedek ellen is célszerű védekezni 0,15 kg/ha dózisban. Az üvegházi és szántóföldi dísznövényeken, valamint a díszfa- és díszcserjefajokon károsító viaszos és teknős pajzstetvek ellen a készítmény 0,25 kg/ha dózisban alkalmazható. Az áttelelő egyedek gyérítésére tavasszal, a rajzó, fiatal lárvák ellen pedig az előrejelzés alapján, a nyári időszakban kell védekezni. A folyamatos szaporodás miatt a kezelést célszerű megismételni. Dísznövényeken üvegházi molytetű ellen a szer csak a kifejlett, mozgó alakkal szemben rendelkezik kielégítő hatékonysággal, ezért a védekezéseknél, kombinációs partnerként rovarnövekedést szabályozó készítmények alkalmazása szükséges. A kezeléseket a rajzásmegfigyelés alapján, 0,25 kg/ha dózisban javasolt megkezdeni. A levélbolhák esetében a védekezés 0,5 kg/ha dózisban a fiatal lárvák ellen irányuljon. Ebből eredően a kezeléseket nem programszerűen, hanem az előrejelzés alapján célszerű elkezdeni. A kabócák elleni védekezés a kifejlett, és a tajtékot nem képző fajoknál a lárvák ellen is lehetséges 0,5 kg/ha dózisban. Bár a védekezéseknek elsősorban a lárvák ellen kell irányulniuk, a tajtékos kabócáknál a habos csomók védelme alatt fejlődő egyedeket a készítmény nem éri el. A kezelések szükségességének megítélése és időpontjának megválasztása a megfigyelések alapján történjen. Dísznövényeken a tripszek lárvái és kifejlett egyedei ellen a védekezéseket 0,25 kg/ha dózisban, növényvizsgálat alapján ajánlott megkezdeni, és szükség esetén 1 alkalommal megismételni. A kezelésekhez nagy lémennyiség javasolt. A csipkéspoloskák ellen rajzásmegfigyelés alapján, 0,5 kg/ha dózisban javasolt védekezni, a nagyobb méretű növények esetében is ügyelve a lombkorona felsőbb szintjeinek megfelelő fedettségére. A védekezés szükség szerint 1 alkalommal megismételhető. Levél-, varró- és szövődarazsak ellen a kezelések rajzásmegfigyelés szerint, a kelő és a fiatal lárvákra irányuljanak 0,4 kg/ha dózisban. Az idősebb, illetve a szövődarazsak esetében a sűrű szövedék alatt táplálkozó lárvákkal szemben a hatékonyság azonban nem kielégítő. A gyümölcsdarazsak ellen a készítmény kijuttatását a rajzásmegfigyelések alapján, szintén a kelő, illetve a fiatal lárvák ellen célszerű időzíteni, mielőtt azok a növény mélyebb szöveteibe rágnának. Elhúzódó rajzás esetén a kezelések ismétlése 7–10 naponként szükséges 0,4 kg/ha dózisban. Molykártevők ellen a védekezéseket az előrejelzések szerint, a lárvakelés kezdetén célszerű megkezdeni 0,4 kg/ha dózisban. Amennyiben a rajzás elhúzódó, a kezelést 7–10 nap múlva ajánlott megismételni. Aknázómolyok ellen a permetezést a lepkék főrajzása idején ajánlott elkezdeni, és azt követően a kis aknák megjelenéséig célszerű megismételni 0,4 kg/ha dózisban. Aknázólegyek ellen a kezelést a rajzásmegfigyelésre alapozva, a legyek megjelenésekor szükséges elvégezni 0,2 kg/ha dózisban. Elhúzódó rajzáskor a védekezést 10–14 naponként ajánlott megismételni. A levélbogarak elleni védekezésben a készítményt a lárvák tömeges kelésének kezdetén, illetve a fiatal egyedek (L1–L2) ellen javasolt kijuttatni (0,06–0,1 kg/ha). Nagyobb egyedszám és vegyes fejlődési állapotú lárvanépesség esetén a nagyobb, 0,1 kg/ha dózis alkalmazása javasolt. A kijuttatás során a lémennyiséget a védendő felület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani, amely a hatékony koncentráció megtartásával (különösen hajtatásban és dísznövények, díszfák és díszcserjék esetében) – a megfelelő fedettség és a megfolyás elkerülésének biztosítása mellett – a javasolt értékektől eltérő is lehet. A dísznövény, díszfa és díszcserje fajokon az előzetes fitotoxicitási vizsgálatok elvégzése ajánlott.

Zabban a vírusterjesztő kabócák és levéltetvek ellen az első egyedek növényeken történő megjelenésekor javasolt a védekezést elkezdeni. A betelepedés kezdetét és a kártevő fajok egyedszámát növényvizsgálattal valamint sárgaszínű vizes tálcsapdával végzett csapdázással lehet meghatározni.
Mákban a levéltetvek elleni permetezést az első telepek kialakulása előtt javasolt elvégezni. A barkófajok, a máktokormányos és a máktokszúnyog ellen a kártevők betelepedésének az időszakában kell a kezelést elvégezni. Ezt a növényállományban végzett egyedszám-felméréssel lehet időzíteni. A készítményt célszerű nedvesítő szerrel együtt kijuttatni.
Fekete bodzában a bodza-levéltetű elleni védekezéseket előrejelzésre alapozva, az első levéltetű telepek megjelenésekor ajánlott megkezdeni és szükség esetén egyszer megismételni. Ennek időpontja a lombozat rendszeres vizuális megfigyelésével állapítható meg.
Ribiszkében, köszmétében, szamócában, málnában, szederben és fekete bodzában a foltosszárnyú muslica ellen a gyümölcsérés kezdeti időszakában, illatcsapdás rajzásmegfigyelés alapján az imágórajzás kezdetekor kell védekezni. A levéltetvek ellen a védekezést az első levéltetű telepek megjelenésére ajánlott időzíteni. Az üvegszárnyú ribiszkelepke hernyói ellen a permetezést a fiatal (L1–L2 fejlődési állapotú) lárvák ellen kell időzíteni. A málnabogár és a málnavessző-szúnyog ellen az imágórajzás időszakában szükséges a permetezést elvégezni. Szamócában a szamóca-bimbólikasztó ellen a bogarak betelepedésének az időszakában kell a védekezést elvégezni.
Vöröshagymában a dohánytripsz imágók és lárvák rendszeres növényenkénti ellenőrzésével, illetve azok sárga vagy kékszínű vizes tálcsapdákkal végzett egyedszám-felmérésével lehet a kijuttatást megfelelően időzíteni. A tripszek betelepedése áprilisban megkezdődik. Az első permetezést a betelepedés kezdetén szükséges elvégezni. Hagymalégy és hagyma-aknázólégy ellen előrejelzésre alapozva az imágórajzás kezdetén kell védekezni. A készítmény kijuttatása során nedvesítő szert célszerű használni.
Görögdinnyében és sárgadinnyében a levéltetvek elleni permetezést a kis telepek kialakulása előtt javasolt elkezdeni.
Erdészeti kultúrákban szívó- és rágó kártevők elleni védekezést az első imágók vagy az első levéltetű telepek megjelenése után célszerű időzíteni. A kijuttatást légi úton, 70–80 l/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.
A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! 

Légi permetezés zárt kabinú légi járművel engedélyezett az alábbi kultúrákban: kukorica, őszi káposztarepce, mustár, olajretek, lucerna, dió, erdészeti kultúrák.

A cseresznyében és meggyben károsító cseresznyelégy fajok ellen az érés kezdetétől (a fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kezdetétől, BBCH 81) egy héttel a betakarítás előtti állapotig (BBCH 86) terjedő időszakban védekezhetünk. A védekezéseket a rajzásmenet megfigyelésével, — illatcsalétekkel kombinált ragadós sárgalappal végzett csapdázással — célszerű időzíteni.
A dióban károsító nyugati dióburok-fúrólégy ellen illatcsalétekkel kombinált sárga ragadó lapos rajzásmegfigyelésre alapozva, az első legyek megjelenésekor/ imágórajzás kezdetétől, július közepétől a rajzás végéig, szeptember végéig terjedő időszakban célszerű permetezni.

A készítményt pilóta nélküli légi járművel történő kijuttatás esetén felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet felhasználni. A kijuttatást érvényes drónpilóta engedéllyel rendelkező személy végezheti.

A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint a kezelendő kultúrára kerülő permetlé cseppek 50%-os térfogat szerinti átmérője legalább 200 μm. A készítmény kijuttatása elsodródást csökkentő adalékanyag egyidejű alkalmazása mellett történhet.

A pilóta nélküli légi jármű maximálisan 2 méteres magasságban repülhet a kultúra felett. Maximális repülési sebesség 15 km/h.

Pilóta nélküli légijármű esetén a kezelt területtől tartandó védőtávolság 20 méter.

A növényvédő szer bekeverését, a pilóta nélküli légijárművek újra töltését és irányítását végző személyek kizárólag a kezelendő területhez tartozó védőtávolságon kívül tartózkodhatnak. A kezelt terület és a hozzá tartozó védősáv szélén kötelező a munka megkezdése előtt figyelmeztető táblákat elhelyezni és a következő felirattal ellátni: „Pilóta nélküli légi járműves (drónos) permetezés folyik ezen a területen, belépni a területre veszélyes és tilos!”.

Hatásmód

Az acetamiprid nikotin acetilkolin receptor serkentő neonikotinoid (IRAC Mode of Action Classification: 4A), felszívódó hatásmechanizmusú rovarölő szer hatóanyag.

Összetevők

  • 200 g/kg acetamiprid

Formuláció

  • vízben oldódó granulátum (SG)

Forg. kategória

  • I.

Hatásmód

  • felszívódó

Kiszerelés

  • 1 kg-os doboz

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Repce Repceszár-ormányos, Repcebecő-ormányos, Repce-fénybogár, Repcedarázs, Repcebolha, Levéltetvek 1 0,15-0,2 kg/ha 56 nap Oldalhajtások kialakulása - Virágzás 29 - 66
Mustár, Olajretek Repceszár-ormányos, Repcebecő-ormányos, Repce-fénybogár, Repcedarázs, Repcebolha, Levéltetvek 1 0,15-0,2 kg/ha 56 nap További információ: okirat/címke
Napraforgó Levéltetvek 1 0,15-0,2 kg/ha nk* További információ: okirat/címke
Kukorica Amerikai kukoricabogár 1 0,15 kg/ha 56 nap További információ: okirat/címke
Dohány Levéltetvek 2 0,125 kg/ha nk* További információ: okirat/címke
Dohány Tripszek 2 0,4 kg/ha nk* További információ: okirat/címke
Alma, Birs Levéltetvek 2 0,125 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Alma, Birs Pajzstetvek, Almamoly 2 0,25-0,4 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Alma, Birs Aknázómolyok, Cserebogarak 2 0,4 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Körte Körtelevélbolha 1 0,5 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Cseresznye, Meggy Levéltetvek 1 0,125 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Cseresznye, Meggy Cseresznyelégy, Cserebogarak 1 0,2-0,3 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Szilva Levéltetvek 2 0,125 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Szilva Szilvadarazsak 2 0,25 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Őszibarack, Nektarin Levéltetvek 2 0,125 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Őszibarack, Nektarin Molyok 2 0,3 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Őszibarack, Nektarin Pajzstetvek, Cserebogarak 2 0,2-0,3 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Kajszi Sodrómolyok 2 0,3 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Kajszi Szilva levélbolha 2 0,375 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Dió Levéltetvek, Pajzstetvek, Dióburok-fúrólégy 3 0,4 kg/ha 4 nap További információ: okirat/címke
Paprika Tripszek 2 0,4 kg/ha 3 nap További információ: okirat/címke
Paradicsom, Padlizsán Üvegházi molytetű (liszteske) 2 0,25 kg/ha 7 nap További információ: okirat/címke
Paprika Levéltetvek 2 0,125 kg/ha 14 nap További információ: okirat/címke
Uborka, Cukkini Levéltetvek 2 0,125 kg/ha 3 nap További információ: okirat/címke
Fejes saláta Levéltetvek 2 0,125 kg/ha 7 nap További információ: okirat/címke
Bimbóskel Levéltetvek, Földibolhák, Káposztalégy, Repceszár-ormányos, Káposzta-bagolylepke, Káposztalepke 1 0,25 kg/ha 21 nap További információ: okirat/címke
Dísznövények Szívó- és rágókártevők 2 0,06-0,5 kg/ha nk* További információ: okirat/címke
Bab Csipkéző bogarak, Borsómoly, Akácmoly, Fésűslábú viráglégy, Tripszek 2 0,2 kg/ha 14 További információ: okirat/címke
Zöldbab Csipkéző bogarak, Fésűslábú viráglégy, Bagolylepke lárvák, Tripszek 2 0,2 kg/ha 14 További információ: okirat/címke
Szőlő Amerikai szőlőkabóca, Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly, Pajzstetvek, Szőlő-gyökértetű levéllakó alakja, pettyesszárnyú muslica 1 0,25-0,375 kg/ha 7 nap További információ: okirat/címke
Fűszernövények Szívó- és rágókártevők 2 0,25 kg/ha 7 nap További információ: okirat/címke
Lucerna (magtermesztés) Csipkéző bogarak, Lucernapoloska, Lucernabimbó-gubacsszúnyog, Somkóró-bagolylepke, Lucerna-magdarázs 2 0,2 kg/ha nk* További információ: okirat/címke
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

A Gazelle 20 SG kombinálható Efilor, Wuxal Oilseed, Wuxal Boron Plus, Wuxal Ascofol, T-Rex, Promino, Zoxis, Fezan készítményekkel. Más készítmények esetén keverési próbát célszerű végezni. A permetléborítás és a hatástartam fokozására a rovarölő és a kontakt gombaölő szerekhez kifejlesztett Designer adjuváns használatát javasoljuk.

AKG programban is alkalmazható

Igen, korlátozásokkal

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes
Kapcsolódó technológiák

Zöldbab
Zöldborsó
Mustár
Olajretek
Fűszernövények
Dísznövények
Paprika
Dohány
Kajszi
Paradicsom
Padlizsán
Birs
Uborka
Cukkini
Fejes saláta
Bimbóskel
Körte
Cseresznye
Meggy
Szilva
Őszibarack
Nektarin
Dió
Bab
LucernaKapcsolódó videók