Gyomirtó szerek
Barracuda
Szuperszelektív, jól kombinálható szisztemikus kukorica gyomirtó szer
Engedélyokirat szerint a kukorica 2–8 leveles fejlettségekor (BBCH 12–18) 1,0–1,5 l/ha dózis­ban, elsősorban magról kelő kétszikű gyomok el­len. Normál vetésváltás esetén a betakarítást köve­tően nincs veszélye az utóvetemény károsodásá­nak (július 1. előtti kijuttatást feltételezve). Érzé­keny kétszikű kultúrák (cukorrépa, pillangós, őszi káposzta repce, napraforgó és zöldségfélék) ter­mesztése legalább 15 cm-es szántást követően javasolt. A permetezés során kerülni kell az átfedést, dup­la dózisok kijuttatását. Használat után a gépet ki kell üríteni, legalább háromszor tiszta vízzel át­mosni (tartály térfogat 10%-ának megfelelő víz­mennyiséggel).
Hatásmód
A mezotrion 4-HPPD enzimgátló hatóanyag, amely a plasztokinon bioszintézisének gátlásán keresz­tül fejti ki hatását (triketon), a kezelt gyomnövé­nyek kifehéredését, majd száradásos elhalását okozva. A mezotrion szisztemikus hatóanyag, fel­vétele levélen és gyökéren keresztül is megva­lósul, a háncs és faszövetben szállítódik csúcsi és gyökér irányban. A kukorica a hatóanyagot rendkívül gyorsan lebontja, így szuperszelektíven használható annak bármely fenológiájában, mind preemergens, mind postemergens mó­don. A kukoricában előforduló szinte valamen­nyi magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatásos (kiemelkedő hatás a libatop félék, csat­tanó maszlag, szerbtövis és selyemmályva ellen), talajon keresztüli tartamhatása miatt az elhúzó­dó gyomkelések ellen is kiváló hatákonysággal bír. Postemergens kezelés esetén a kétszikű gyo­mok 2-6 leveles fejlettsége és azok intenzív nö­vekedési fázisa lehet az ideális kezelési időpont. Az évelő kétszikű gyomok közül a mezei acat lát­ványos kifehéredéssel, levélszáradással reagál a kezelésre, fejlődése több hétre leáll, ami jelentős előnyhöz juttatja a kultúrnövényt. A magról kelő egyszikű gyomnövények közül a kakaslábfű, pirók újjasmuhar, vadköles közepes érzékenységet mutat, ilyen gyomokkal fertőzött területen kombinálni szüksé­ges (pl. dimetenamid + terutilazin (Terbyne Com­bi), SU herbicidek: Talisman – nicosulfuron). A mezotrion hatóanyag a HRAC „F”, pigment bioszintézist gátló herbicidcsoporton belül az „F2” plasztokinon bioszintézist gátló (4-HPPD gátló) hatású triketonok hatóanyagcsoportba tartozik.

Összetevők

  • mezotrion
    100 g/l

Formuláció

  • szuszpenzió koncentrátum (SC)

Forg. kategória

  • II.

Hatásmód

  • Felszívódó

Kiszerelés

  • 5 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Kukorica (takarmány) Magról kelő kétszikű gyomok 1 1,0-1,5 l/ha nk.* 2 leveles állapot - 8 leveles állapot 12 - 18
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett bármely készítménnyel kombinál­hatjuk. Száraz időjárásban az Azospeed® 3-5 l/ ha-os dózisával, illetve adjuváns hozzáadásával fokozhatjuk a hatását.

AKG programban is alkalmazható

Igen, korlátozásokkal

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

2 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes