Gyomirtó szerek
Boom Efekt

Megbízható, folyékony, totális gyomirtó szer.

Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.
Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után azok 15–30 cm-es nagyságakor kell kijuttatni a készítményt. A tarlóművelést sekélyen kell végezni, oly módon, hogy a vegetatív szaporítóképletek feldarabolódjanak, és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak. Művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek kezelésére évente egyszer használható totális gyomirtás céljából, a gyomok intenzív növekedése idején.
*Nem mezőgazdasági területeken: utak, útpadkák, vasúti pályatestek, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, vízzel nem borított csatornák, árokpartok, valamint ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. A készítményből az egy évben összesen kijuttatott szermennyiség nem haladhatja meg a 12,0 l/ha-t. Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására a készítmény nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyomfajok ellen használható.
**Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22–04 óra között) végezhető. A kezelés szempontjából közterületnek minősül a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ide értve pl. a parkokat, köztereket, parkolókat, gyalogos közlekedésre használt utakat, temetőket. A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! Bölcsődék, óvodák, iskolák, játszóterek és egészségügyi intézmények területén a kezelés nem megengedett!
Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.
Erdészeti területeken felhasználható a vágásterületek kezelésére legkésőbb az erdőtelepítés előtt 1–2 héttel kijuttatva. Bármely fafaj telepítése előtt használható gyom- és cserjeirtásra. Olyan növények esetén, amelyek termése fogyasztásra kerülhet (pl. szeder, málna, áfonya, bodza) a kezelést virágzás előtt, vagy a gyümölcsök leszedését vagy a gyümölcshullást követően lehet elvégezni. Ettől eltérő időpontban való kezelés esetén biztosítani kell, hogy a termés nem kerül fogyasztásra. Vadon termő gyógynövények esetén biztosítani kell, hogy a kezelést követően nem kerülnek begyűjtésre.
Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg.
Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5% koncentrációban alkalmazható.
Szőlő- és gyümölcsültetvényekben: csemegeszőlő, borszőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszi, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban. Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezés- technikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a hatóanyag.
Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizárólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, apró szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.
Repcében betakarítás előtti gyomirtásra a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becő szint középső harmadá ban a magvak legalább 60%-a barna színű, a becők ekkor még zöldek. A kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktorral) történhet. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.

Hidastraktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával (például Companion Gold) juttatható ki a készítmény.

Hatásmód

A glifozát hatóanyagot a növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A hatástünetek 1–2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szaporító képletekbe is eljut így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet. Hatékonysága ennek megfelelően dózistól függően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre.

Összetevők

  • 360 g/l glifozát

Formuláció

  • vízoldható koncentrátum (SL)

Forg. kategória

  • III.

Hatásmód

  • Felszívódó

Kiszerelés

  • 20 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Őszi búza Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 4,0 - 5,0 l/ha 14 Teljes érés 89
Őszi árpa Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 4,0 - 5,0 l/ha 14 Teljes érés 89
Repce Magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomok 1 3,0 - 4,0 l/ha 10 Öregedés - Növényszáradás 96 - 97
Repce Magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomok 1 3,0 - 4,0 l/ha 10 Becősárgulás - Magképzés 80 - 85
Összes szántóföldi kultúra (pre-poszt technológia) Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 2,0-3,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Összes szántóföldi kultúra Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 4,0-6,0 l/ha nk* Vetés előtt
Tarló Magról kelő egy- és készikű gyomok 1 2,0-3,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Tarló Évelő egy- és kétszikű gyomok 1 4,0-6,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Szőlő, Alma, Körte, Birs, Cseresznye, Meggy, Őszibarack, Kajszi, Nektarin, Szilva, Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye (3 évesnél idősebb) Magról kelő egy- és készikű gyomok 2 2,0-3,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Szőlő, Alma, Körte, Birs, Cseresznye, Meggy, Őszibarack, Kajszi, Nektarin, Szilva (3 évesnél idősebb) Évelő egy- és kétszikű gyomok 2 4,0-6,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye (3 évesnél idősebb) Évelő egy- és kétszikű gyomok 2 4,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Gyep Totális gyomirtás 1 4,0-6,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Nem művelt területek Totális gyom- és cserjeirtás 2 5,0-6,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Erdészet (örökzöld és lombhullató) Totális gyom- és cserjeirtás 1 3,5-5,0 l/ha nk* További információ: okirat/címke
Erdészet (örökzöld és lombhullató) (fakitermelés után) Sarjhajtások 2 3,5 % l/ha nk* További információ: okirat/címke
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

Boom Efekt kombinálható a Companion Gold elsodródásgátlóval és az Iskay becőragasztóval. Szántóföldi kultúráknál pre-poszt technológia alkalmazása során az adott kultúrákban engedélyezett gyomirtó szerrel általában kombinálható. A változó körülmények miatt mindig végezzen keverési próbát.

AKG programban is alkalmazható

Igen, korlátozásokkal

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Közepesen veszélyes
Kapcsolódó technológiák

Őszi árpa
Összes szántóföldi kultúra
Tarló
Körte
Birs
Cseresznye
Meggy
Kajszi
Nektarin
Szilva
Dió
Mandula
Mogyoró
Gesztenye
Gyep
Nem művelt területek
Erdészet (örökzöld és lombhullató)