Gyomirtó szerek
Optivor

Posztemergens repce gyomirtó szer

Az Optivor® halauxifen-metil és pikloram hatóanyaga gondoskodik az egyre jobban terjedő sebforrasztó zsombor és társai elleni hatékony védelemről.
Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni ősszel, a kultúrnövény 6 leveles fejlettségétől 8 leveles fejlettségéig 0,5 l/ha dózisban. A készítmény kijuttatható osztott kezeléssel is 0,25 + 0,25 l/ha dózisban. Az első kezelést a kultúrnövény 2 leveles fejlettségétől 4 leveles fejlettségéig, a második kezelést a kultúrnövény 6-8 leveles fenológiai állapotában, a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A két kezelés között legalább 14 napnak kell eltelnie

Az Optivor® osztott kezeléssel is felhasználható, sőt a legpraktikusabb gyomirtáshoz így javasoljuk:
1. kezelés a repce 1-2 levélpáros állapotában 2 l/ha Springbok®, amihez az Optivor® 0,25 literes dózisa már hozzáadható, amennyiben pásztortáska, zsombor vagy a T4-es gyomfajok már megjelentek.
2. kezelés minumum 14 nap elteltével a repce 6-8 leveles állapotában Optivor® 0,5 l/ha vagy 0,25 l/ha, amennyiben az első permetezéskor már elhasználtuk a 0,25 l/ha dózist!

Hatásmód

A halauxifen-metil a HRAC „O” (HRAC 4) hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül az aryl- pikolinátok hatóanyagcsoportba sorolható, a pikloram hatóanyag pedig a HRAC „O” (HRAC 4), hormonhatású herbicidek herbicidcsoporton belül a piridiloxil-alkán-karbonsavak hatóanyagcsoportba tartozik.

„Az Optivor azonos a 6300/13248-1/2019. NÉBIH számon engedélyezett Belkar gyomirtó permetezőszerrel.”

Összetevők

  • 48 g/l pikloram
  • 10 g/l halauxifen-metil

Formuláció

  • emulzióképző koncentrátum (EC)

Forg. kategória

  • II.

Hatásmód

  • felszívódó

Kiszerelés

  • 5 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Repce Magról kelő kétszikű gyomomnövények 1 0,5 l/ha (6-8 leveles) nk.* 6 leveles - 8 leveles állapot 16 - 18
Repce Magról kelő kétszikű gyomomnövények 2 0,25 + 0,25 l/ha (osztott kezelés) nk.* 2 leveles állapot - 4 leveles állapot
6 leveles - 8 leveles állapot
12 - 14,
16 - 18
Repce Magról kelő kétszikű gyomomnövények 1 0,5 l/ha (6-8 leveles) nk.* 2 leveles állapot - 6 leveles 12 - 16
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

-

Munkaegészségügyi várakozási idő

0 nap (száradásig)

Méhveszélyesség

nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

kifejezetten veszélyes