Bükköny-félék

Bükköny-félék

A hüvelyesek családjának Vicia nemzetségébe nagyon sok faj tartozik, és a szántóföldjeinken is közel tíz féle gyomosító bükkönyt lehet megtalálni. Ezek leggyakoribb faja a szöszös bükköny (Vicia villosa), és még említésre méltó gyakoriságú a kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), a borzas bükköny (Vicia hirsuta) és a szennyes bükköny (Vicia grandiflora). Ezek ráadásul az elmúlt évtizedekben mind egyre gyakoribb gyomok a mezőgazdasági területeken.

Alaktanjuk

Az egyéves szöszös bükköny első leveleiből csak az apró, ár alakú pálhalevél látható. Az első valódi leveleket két pár levélke alkotja. A levélkék szálasak, hegyesek, aprón szőrösek, az alsó pár általában nagyobb. A szöszös bükköny elálló, bozontos szőrű növény. A levélhónaljakban lévő fürt dús virágú, a szirmok sötét ibolyakékek. Szegletes szára ágas, gyakran heverő, ide-oda hajló, kapaszkodó. Vetésekben és homoki gyomtársulásokban gyakori.

A kaszanyűgbükköny hasonló, de a szirom világoskék, és a szőrök nem elállók, hanem rányomottak.

A borzas bükköny esetében a szirmok csak halványkékek, vagy fehérek, és a fürtben a virágok száma legfeljebb 8.

A szennyes bükköny vitorlája kezdetben sárga, később szennyes-ibolyás.

Előfordulásuk

A szöszös bükköny talajra nem igényes, ám elsősorban a sovány, laza homoktalajokon gyakoribb. Szálanként mindenütt előfordulhat, mélyen gyökerező növény. Ugyanígy a borzas bükköny is a száraz, mezofil gyepekben gyakori. A kaszanyűg bükköny inkább a nedves és üde talajú területek növénye, kaszálókon gyakori. A búza nyáreleji gyomösszetételében a szöszös bükköny az ötödik szántóföldi gyomfelvételezés (2007-2008) adatai szerint a fontossági sorrend 29. faja.

A bükkönyfélék gyakori gyomok a szőlő- és gyümölcsültetvényekben is. Levelükön a közönséges takácsatka jól elszaporodhat.

Kártétel, védekezés:

A bükköny-félék gyakran termesztésben is állnak, hiszen nagy fehérjetartalmú takarmánynövények. Ahogy általában a pillangósvirágúak gyökerein, úgy a bükkönyön is nitrogéngyűjtő baktériumok élnek, így tehát talajjavító hatásuk is ismert.

A szöszös bükköny vékony, felálló szára a levelek végén található, kapaszkodást segítő kacsokkal többnyire a szomszédos növényekre támaszkodik.

Az egyszerű hormonhatású készítmények tavaszi kijuttatásával eredményesen védekezhetünk a bükköny-félék ellen.

Kapcsolódó képek

Kapcsolódó technológiák

Kalászos