Starter és agrotechnikai blokk


A napraforgó parcellákat április 8-án vetettük el Kverneland vetőgéppel. A kísérleti protokoll szerint forgatás nélküli talajelőkészítést végeztünk, 300 kg/ha 10–24–24% NPK komplex és 200 kg/ha N46% alaptrágyát dolgoztunk be, majd Excellio hibriddel 60.000 kaszat/ha magdózissal végeztük el a vetést. Az alapgyomirtást 1,5 l/ha Basar 960 EC (S-metolaklór) + 2,5 l/ha Racer (fluorkloridon) kombinációval végeztük el.
A csernozjom jellegű barna erdő talajunk kedvező adottságú volt, de a száraz április miatt az állományunk egységesen, de csak a hónap végére sorolt ki. Ezt követően 1–2 levélpáros állapotban 1,2 l/ha Oklahoma Opti (imazamox) üzemi felülkezeléssel biztosítottuk a gyommentességet, sorközművelést nem végeztünk. A növényvédelemi protokoll része volt a csillagbimbós állapotban, majd a virágzás közepén elvégzett fungicides permetezés 1 l/ha Eldorado (protiokonazol + fluapyram) készítménnyel, amitől csak a fungicid blokk előírt kezelései tértek el.
A kísérleti területet szeptember 9-én arattuk és a kedvezőtlen körülmények ellenére 3,2 t/ha termésszintet értünk el. Az elvetett 115 parcellából a nyári viharkár miatt 18 parcellát kellett az értékelésekből kizárnunk.

Starter blokk: milyen a starterezés hatása egy extrém kedvezőtlen tavaszi időszak után?

A 3- és 4-ismétléses starter kezelések gyökér- és növénytömeg mérését 3-4 levélpáros állapotban, június 10-én végeztettük el parcellánként 10 db véletlenszerűen kiválasztott növény ellenőrzésével. A kedvezőtlen körülmények mellett a korábbi éveknél kisebb starter hatásokat mértünk, de minden kezelés növelte a kezeletlen parcellák átlagosan 69 g-os gyökértömegét, illetve 487 g-os teljes növénytömegét. A legkevésbé a szóló 100 kg/ha NPK sortrágyázás, míg legjobban 100 kg/ha sortrágya + 20 kg/ha Pannon Starter Mega kombinációja segítette a napraforgó gyökeresedését és kezdeti fejlődését.
A starter blokkban minden kezelés a korábbi éveknél is jelentősebb termésnövelő hatással bírt, ami arra utal, hogy a kedvezőtlen tavaszi körülményeknél nagyon fontos a tartósan magas P-koncentráció biztosítása a gyökérzónában és a jobb gyökeresedés magasabb termésátlagot ad.

A Pannon Starter Mega 20 és 30 kg/ha dózisú kezelései egymástól alig, de a versenytársaktól jelentősen eltértek. Az elmúlt 3 eltérő termésszintű évjárat terméseredményeit vizsgálva láthatjuk, hogy a napraforgó mindegyik évben kiválóan reagált a Pannon Starter Mega kezelésre, aminek oka, hogy az április-májusi időszakban mindig voltak hosszabb-rövidebb kedvezőtlen külső körülmények, negatívan érintve a talaj nedvesség-tartalmát vagy a hőmérsékletét.
Fontos észrevételünk, hogy a mikrogranulált starterezés jelentősége a napraforgóban sokkal nagyobb, mint azt korábban gondoltuk, így az elterjedtebb sortrágyázás helyett vagy a tápanyagban szegényebb talajokon azzal kombinálva ajánljuk a termelők figyelmébe!

Milyen összefüggés van a gyökérrendszer kialakulása és a termés között?

Minél kedvezőtlenebbek a körülmények a gyökérképződés időszakában, annál nagyobb gyökértömeg növekedést és sokszor láthatóan erőteljesebb kezdeti fejlődést tapasztalunk a starterezés hatására.
Az elmúlt 3 év starter hatását vizsgálva látható, hogy nem arányosan, de egyértelműen igazolódik, hogy a nagyobb kezdeti gyökérrendszert fejlesztő növény többet is terem! A mi három éves összehasonlításunkban 8–31%-os termésnövelő hatást mértünk.

Lombtrágyázás blokk: hogyan változik a napraforgó bór-tartalma, mikor érdemes lombtrágyáznunk és milyen megtérülésre számíthatunk?

Az elmúlt kísérleti éveinkben a napraforgó lombtrágyázás hasznosságát a fotoszintézis-aktivitás (SPAD-index) és a tányérátmérő növekedéssel is többször igazoltuk. 2021-ben a SPAD-index mérést 12-leveles állapotban (BBCH 22) végeztük el és 8 beállított kezelésből 7 esetben 5–8% közötti fotoszintézis aktivitás javulást tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben az Azospeed Amino és az elsőízben tesztelt Wuxal Szulfur segítette a fotoszintézist. A levélanalíziseket csillagbimbós állapotban, virágzás elején, végül citroméréskor végeztettük el. A virágzáshoz kritikus B-tartalom a szakirodalmi 60–80 ppm értékhez képest csupán 47 ppm volt csillagbimbós állapotban és 59 ppm a virágzás elején. A lombtrágya kezelések közül legnagyobb – 10%-os mértékben a 3 l/ha Wuxal Boron Plus tudta ezt javítani, de a csillagbimbós korban végzett egyszeri kezelés is csak 64,5 ppm bór-tartalmat ért el. Összehasonlításként 2020-ban ugyanebben a fenofázisban mért 67 ppm kontrollhoz képest 79 ppm, ideális B-tartalmat kaptunk a 3 l/ha Wuxal Boron Plus kezelés hatására.
A napraforgó kifejezetten bór-igényes kultúraként elsősorban a tavaszi intenzív növekedési időszakban és csillagbimbós állapotban igényel osztott bór-lombtrágyázást, hiszen ez a mikroelem nem transzlokálódik a növényben. Tartós bórhiány esetén nemcsak a termékenyülés lesz rosszabb, de a tenyészőcsúcs elvékonyodása miatt a virágzást követően a tányérok is letörnek, miként ezt 2021 augusztusában is sok helyen tapasztaltuk.
Az egyszeri Wuxal Boron Plus lombtrágyázás hatására 2021-ben 450 kg/ha terméstöbbletet mértünk és az elmúlt 3 év átlagos eredményei is megerősítik a 3–4 mázsás termésnövekedést.

Érdemes-e virágzásban is folytani a lombtrágyázást?

A korábbi évek kedvező Azospeed- és Wuxal Ascofol tapasztalatai mellett bevontuk a vizsgálatokba a magas kén-tartalmú Wuxal Szulfur készítményünket is 5 l/ha dózisban, július 20-án, azaz a virágzás közepére időzítve. Kisebb meglepetésünkre a virágzáskori Wuxal Szulfur és Wuxal Ascofol kezelések terméstöbblete meghaladta a csillagbimbós állapotban végzett lombtrágyázások hatását és az idei lombtrágyázás összehasonlításunkban a legjobbak lettek. A jövőben tesztelni fogjuk a Wuxal Boron Plus Wuxal Szulfuros kombinációját is, illetve a kén-lombtrágyázásnak az olaj-tartalomra gyakorolt hatását.

 

Fungicid-biopreparátum blokk: okozhatnak-e terméskiesést a napraforgó betegségek az aszályos évjáratokban?

Az aszályos évjárat az alsó levelek gyors felszáradását és a tenyészidő jelentős lerövidülését eredményezte. A kórtani blokkban vizsgált 8-féle biopreparátum- és fungicid technológia kórtani kiértékelését augusztus 18-én végeztettük el, mivel korábban nem tapasztaltunk betegségek tüneteit. Az összehasonlításból láthatjuk, hogy az aszályos körülmények között jellemző makrofominás hervadás betegségére tudtuk csak kiértékelni a kezeléseinket, melyek közül a vetéskor bedolgozott Xilon (Trichoderma asperellum T-34 törzs biopreparátum) fungicid és ennek Eldorado gombaölő szerrel kiegészített teljes technológiái is csökkentették a kis mértékben fellépő betegség gyakoriságát.
A betegség mentes évjáratunk viszont egészen meglepő betakarítási eredményeket hozott!
Minden fungicides kezelésünk jelentős terméstöbbletet adott. A vetéssel egy menetben kijuttatott Xilon és PS Perfect készítményekkel indított védekezések kivétel nélkül meghaladták a csillagbimbós korban kijuttatott, szóló Eldorado fungicides kezelés termését és ez a macrofominás száradás látens jelenlétére és a trichodermás talajkezelések kedvező élettani hatására és a növényszáradás mérséklésére utal.

A napraforgó kísérleteink összefoglalása:

Starter blokk: a 2021-es extrém aszályos évjáratban a mikrogranulált starterzés termésnövelő hatása meghaladta a kedvezőbb évjáratok eredményeit. A Pannon Starter Mega kezeléseink 600–700 kg/ha terméstöbbletekkel lettek a legjobbak a standard sortrágyázást és versenytárs mikrogranulátum startert is tartalmazó összehasonlító kísérletben, aminek a gazdasági jelentősége kiemelkedő!
Az elmúlt 3 év átlagában a 20 kg/ha Pannon Starter Mega + 100 kg/ha NPK sortrágyázás komplex technológiája bizonyult a legjobbnak 700 kg/ha terméstöbblettel. A mikrogranulált starterezés nem helyettesíthető a sortrágyázással, de tápanyaggal kevésbé feltöltött talajokon javasoljuk a komplex alkalmazást!

• Lombtrágya blokk: a napraforgó bór-igénye kifejezetten magas. A csillagbimbós állapotban kijuttatott 3 l/ha Wuxal Boron Plus az aszályos 2021-ben 350 kg/ha, az elmúlt 3 év átlagában pedig 250 kg/ha terméstöbbletet adott. A virágzás alatt kijuttatott Wuxal Ascofol és az elsőként tesztelt Wuxal Sulfur termésre gyakorolt hatása tavaly ezt is meghaladta, ami a lombtrágyázási technológiák további lehetőségeire hívja fel a figyelmünket!

• Fungicid és biopreparátum blokk: a Trichoderma asperellum T34 törzs hatóanyagú Xilon biopreparátum és ennek Eldorado fungiciddel kiegészített technológiái a 2021-es száraz évjáratban is egyértelműen termésnövelő hatásúak voltak!

• Drótféreg elleni hatékonyság: minden kísérleti parcellát a Belem talajfertőtlenítőszer 12 kg/ha dózisával vetettünk el és az erős drótféreg fertőzöttség ellenére nem észleltünk drótféreg kártételt A biztonsági talajfertőtlenítés maximálisan megtérült!

2021-ben a kukorica és napraforgó kultúrákban végzett kezelések tapasztalatairól számolunk be.