Kukorica eredmények


A 115 db 72 m2-es mezoparcellát 75000 csíra/ha magdózissal vetettük április 8-án, közvetlenül a napraforgó vetés után. Agrotechnikai összehasonlításként 85.000-es csíraszámmal is vetettünk 3–3 kezeletlen, illetve starteres parcellát. Az üzemi hibridünk KWS 4484 volt, de 1-ismétlésben további 7 elterjedt hibridet is teszteltünk starterrel és starter nélküli párokban elvetve. A lehetséges drótféreg fertőzöttség miatt minden parcellán 12 kg/ha Belem talajfertőtlenítőszert alkalmaztunk, aminek a szükségessége utólag be is igazolódott.

Az üzemi területet május 10-én Kukorica Flex (1,25 + 2,5 l/ha Barracuda + Terbyne Combi) korai posztemergens gyomirtást kombináltunk 0,2 kg/ha Gazelle Pro (acetamiprid + lambda-cihalotrin) rovarölőszerrel. A kísérlet gyommentes volt, a homogén parcellák kezdeti fejlődését csak a visszahűlő tavaszi időjárás hátráltatta. A kukoricát a napraforgóval azonos táblába vetettük, az elővetemény így szintén repce volt és a talaj tápanyag-tartalma, fizikai jellemzői is a napraforgónál leírtakkal azonosak. A külső tényezők közül kihangsúlyozzuk a kezdeti fejlődést hátráltató extrém száraz áprilisi és az ezt követő csapadékos, hűvös májusi időjárást és a július 11-i jég- és viharkárt! Őszi alaptrágyázásban a kísérleti területet nem részesítettük, viszont a magágykészítés előtt 300 kg/ha 8-24-24%-os NPK és 300 kg/ha 46%-os N-műtrágyát dolgoztunk be, tehát kifejezetten magas tápanyag-ellátást biztosítottunk.

Az aszályos nyári időszak közepén egy jégveréssel párosult, 25 mm csapadékot adó zivatar érte a kísérleti táblánkat, ami a kukorica leveleit rojtosra szaggatta, de végleges megdőlést és növénytörést nem okozott. A viharkár felmérésekor parcellát nem zártunk ki, de az aratáskor az átlagosan 5 tonnás, ezen a termőhelyen rendkívül alacsonynak számító termésátlagát a parcellasúlyok szélsőséges szórása mellett kaptuk meg, amit a termés összehasonlításoknál figyelembe kell vennünk.

Starter és agrotechnikai blokk: milyen jelentősége volt a starterezésnek az aszályos évjáratban? Alacsony termésszinten is megtérülő a starterezés?

A kérdéseinkre a gyökeresedési időszak végére egyértelmű választ kaptunk. A különböző Pannon Stareres kezelésekben a mikrogranulátum maradványai május végén is megtalálhatók voltak és ez a lassú lebomlás, a szemcsék stabilitása biztosítja a legjobb helyen a gyökeresedéshez előnyös magas P-koncentrációt.

A június 10-én, 6–7 leveles állapotban történt mintavételezéskor a parcellánként véletlenszerűen kiválasztott 10–10 növény gyökértömeg mérése szerint a legnagyobb segítséget a 30 kg/ha Pannon Starter Mega kezelés adta a gyökeresedéshez. Ez, továbbá a sortrágyázás + 20 kg Pannon Starter Mega kombinált kezelés, illetve a Belem + PS Mega 12 + 12 kg/ha keverék gyökértömeg növekedés értéke statisztikailag is igazolt.

Ne felejtsük, hogy a 12 kg/ha Belem talajfertőtlenítőszert minden parcella megkapta a vetőgépen lévő 2. mikrogranulátumszóró alkalmazásával, vagyis talajfertőtlenítő-starter keverékünk drótféreg elleni hatékonysága bizonyosan jobb és gyorsabb lehetett. A mikrogranulált, 40%-os versenytárs starter hatása elmaradt az azonos dózisú Pannon Starter Mega, míg a 100 kg/ha NPK sortrágyázás ebben az évjáratban sem tudta helyettesíteni a magárokba juttatott mikrogranulátum szerepét.

Mennyit hoz a starterezés?

A terméseredmények ismertetésénél az elmúlt 3 évben egyaránt beállított kísérlet összehasonlítását ajánljuk figyelembe, mert a 2019 és 2020-as években a parcelláinkat nem sújtotta elemi kár, míg 2021-ben a parcellasúlyok összehasonlíthatósága a nagy szórásuk miatt bizonytalanabb eredményt adna. A diagrammban nem mutatott versenytárs starter 5,27 t/ha-os átlagtermése egyedül a kezeletlent haladta meg, minden Pannon Starteres parcella meghaladta ezt.

2021-ben a legjobb átlagtermést a 3-ismétlésben beállított 20 kg/ha PS Vital és a sortrágyázás kezelés adta, ami a metabolizáló baktérium komponens tápanyag-feltáró szerepére irányítja a figyelmünket, hiszen az aszályos évjáratban a többlet tápanyag előnyt jelenthetett a nyári időszakban. A 4-ismétlésben beállított és a legnagyobb gyökértömeget produkáló sortrágya 3 PS Mega kombináció, valamint a kétféle dózisú Pannon Starter Mega termésnövelő hatása 8–13 q/ha volt, ami kiváló megtérülésű, még ha el is marad a kedvezőbb évjáratokban mért hatásuktól.

A tapasztalatainkat összegezve elmondhatjuk, hogy az aszályos és alacsony termőképességű, illetve a csapadékos és nagy termőképességű évjáratokban a mikrogranulált starterezés 10–20%-os termésnövelő hatására biztosan számíthatunk, ha a tavaszi gyökérképződési időszakban az időjárás kedvezőtlen a talaj ideális P-szolgáltatásához.

Kisebb vagy nagyobb tőszám mellett éri meg starterezni?

Fontos agrotechnikai kérdés a vetéskori csíraszám, hiszen a szárazabb évjáratokban a kisebb tőszámú állományok viselik jobban a tartós száraz időszakokat, míg a jobb évjáratokban a növénysűrítésből is remélhetünk terméstöbbletet.
A vizsgált két ellentétes évjárat növénysűrítési összehasonlításában az emelt, 30 kg/ha Pannon Starter Mega dózist alkalmaztuk. Láthatjuk, hogy a starterezés az évjárattól és a tőszámtól függetlenül nagyon gazdaságos és a csapadékos, bőtermő évjáratokban egyértelműen a nagyobb tőszámú vetésekkel lehet a legnagyobb terméseket elérni.

Lombtrágyázás blokk: milyen hatása volt a fiatalkori, a virágzás előtti és a virágzás utáni lombtrágyázásoknak ebben az aszályos, alacsony termésszintű évjáratban? Milyen volt a cink-tartalom? Hogy reagált a kukorica az Azospeed és a standard UAN-oldat kezelésre?

2021-ben tovább vizsgáltuk a kukorica eltérő fenológiájában szóba vehető lombtrágyázások hatását. A rosszul induló állományban nehéz volt jó időzítéseket találni, mert a májusi visszahűlő időjárás után az aszályos június sem kedvezett a növényfejlődésnek.

A kezdeti fejlődést elősegítő kezeléseket végül csak június 13-án tudtuk elvégezni, a kukorica 7–8 leveles állapotában (BBCH17–18). A június 21-i ellenőrző levélanalízisünk szerint a makroelemek közül egyedül a N-ellátottság volt jó, míg a P,K, Ca és Mg-tartalom kifejezetten alacsony volt. a mikroelemek közül a 33 ppm cink és a 15 ppm réz-tartalom átlagosnak mondható volt. A 2 l/ha Wuxal Cink lombtrágyázás jelentősen javította javította a cink-tartalmat (42 ppm).
Június 17-én a lombtrágya blokk minden kezelésében elvégeztettük a SPAD-index mérést, amely szerint egyedül a Wuxal cink parcella javította szignifikánsan a fotoszintézis aktivitást, míg a többi kezelés kisebb mértékben és trendszerű jelleggel.
A már említett júliusi jég- és viharkártételünket követően viszont gyorsan kényszerérésbe került az állományunk és a betakarítás során a legtöbb lombtrágya kezelésünk termésátlaga nem haladta meg a kezeletlen kontroll termését.
A beállított 9-fajta kezelésünkből egyedül a virágzás előtti Azospeed permetezés volt eredményes, a fontosabb termésátlagokat a többéves összehasonlításokban javasoljuk elemezni, mivel a 2021-es évjárat kifejezetten kedvezőtlen volt a kukorica lombtrágyázásnak. A virágzás utáni kezelések egyenesen kontraszelektívnek adódtak, termésdepressziókat is tapasztaltunk.

Látható, hogy a legnagyobb mértékben és mind a négy vizsgált évjáratban a 20 l/ha Azospeed kezelés növelte a termésátlagot, míg a standardként vizsgált 20 l/ha UAN-oldat (2020-ban nem szerepelt) depresszív volt a termésre.
A 2 l/ha Wuxal Cink eredményeink nagy szórást mutatnak és összeségében kisebb súlyúak. A kukorica mikroelem-igényét és lombtrágyázási technológiáját még van hova fejlesztenünk.

Fungicid-biopreparátum blokk: milyen hatása volt a jégverés után kipermetezett fungicid kezelésnek egy kifejezetten aszályos évjáratban?

A szélsőséges időjárás egy fontos szakmai kérdést helyezett előtérbe a napraforgóéhoz hasonlóan összeállított kukorica fungicid blokkunkban. A különböző, a trichoderma T34 törzsére tervezet kezelések mellett a virágzásban kijuttatott Eldorado (fluopyram + proziokonazol) fungicidet a jégverést követő 11, napon, július 20-án permeteztük ki 1 l/ha dózisban. Elsősorban a fuzárium betegség ellen terveztük kiértékelni, ahogyan az ezzel párhuzamosan elvégzett fungicid + inszekticid kombinált parcellánkban. A viharkárt követő aszályos nyár gyors kényszeréréshez és „félterméshez” vezetett, de a parcellák nagy szórást mutató betakarításkor így is születtek hasznos információk.
A korai, virágzás előtti fungicid kezelés a száraz júniusi időszakban fölösleges volt, de a jégverés utáni permetezés már mérhető módon csökkentette a fuzárium fertőzési gyakoriságát. Kukoricamoly fertőzésünk nem volt, de egy késői gyapottok bagolylepke kártétel láthatóan összefüggésben volt a betegséggel.
A betakarításkor kiderült, hogy minden fungicid és biopreparátum kezelésünk jelentősen meghaladta a kezeletlen kontrol termésátlagát. Nagy meglepetést okozott, hogy a virágzás előtt kijuttatott Azospeed Cink + Eldorado + Gazelle Pro hármas kombináció végzett az élen!

A kukorica kísérleteink összefoglalása:

Starter és agrotechnikai blokk: a starterezés termésnövelő hatása az elmúlt évekhez hasonló jelentőségű volt, a „féltermés” szintjén is egyértelműen növel a gyökértömeget és ezzel összefüggésben a termést. A nagyobb tőszámú állományokban még nagyobb a jelentősége.

• Lombtrágya blokk: a „féltermés” szintjén a lombtrágyázás termésnövelő hatása csak a virágzást megelőző 20 l/ha Azospeed Cink kezelésnél volt mérhető, de ott 8 q/ha terméstöbbletet kaptunk, miközben az azonos N-tartalmú standard készítmény nem segítette a kukoricát. A tartamhatású urea-formaldehid készítmények sokan segíthetnek az intenzív növekedési időszakokban, ha a talajon keresztüli tápanyag-felvétel nem ideális.

• Fungicid és biopreparátum blokk: 2021-ben a jégkárosítás, a molykártétel és az aszály egyaránt befolyásolta a fuzárium betegség jelentőségét. Ennek ismeretében az Azospeed Cink + Eldorado + Gazelle Pro virágzás előtt kijuttatott kombinációjának a jelentős terméstöbbletét gondolatébresztőként osztjuk meg a kukoricatermesztőkkel és a Terepszemle kísérleteiben is kiemelten folytatjuk az ezirányú vizsgálatokat!