Starter és agrotechnikai blokk


A 105 db 100 m2-es mezoparcellát 60000 csíra/ha magdózissal vetettük április 15-én, Agrotechnikai összehasonlítást idén nem végeztünk, A hibridünk SY Experto volt. Az üzemi területet 1,5+2,5 l/ha Basar+Racer alapgyomirtásban, majd 1,2 l/ha posztemergens Oclahoma Opti és 1,5 l/ha Gramfix szelektív egyszikű gyomirtásban is részesítettük. Csillagbimbós állapotban1 l/ha Propulse gombaölőszerrel és 0,15 l/ha Gazelle 20 SP rovarölőszerrel permeteztünk, üzemi lombtrágyázást nem végeztünk. A száraz időben történt nehéz talajelőkészítés miatt a kelés nem volt egyöntetű, az állományunk a tavaszi fejlődési időszakban heterogén volt, de a nyári esőzések hatására a virágzási időszakban már nem látszottak a kezdeti nehézségek. Nyúlrágás és erős heterogenitás miatt 13 parcellát a tavaszi fejlődés végén ki kellett zárnunk.  A terület előveteménye búza volt, a talaj fizikai adottságai jók, de a talajvizsgálati adatok szerint P-ban (39 ppm) és K-ban is szegény (122 ppm), csernozjom jellegű barna erdő talajon kísérleteztünk. Humusz-tartalom 1,33%, magas Mg és Mn, illetve átlagos fémes mikroelem-tartalom jellemezte a táblát. Alaptrágyázásra 3,5 q/ha MAS-t szórtunk a tavaszi magágykészítéssel bedolgozva.

Starter és agrotechnikai blokk

Valóban olyan nagy a mikrogranulált starterek hatása, mint a tavalyi évjáratban? Tényleg hozhat 5 q/ha-os terméstöbbletet is a Pannon Starter Mega?

 A 2019-es extrém csapadékos tavasz után 2020-ban egy extrém száraz április-május időszakot jegyezhettünk a kísérletünkben, és ennek is köszönhetően nagyon látványos kezdeti különbségeket kaptunk a starterblokkunkban.

A gyökértömeg-mérést is megcsúszva tudtuk elvégezni június 14-én, ami a 173 mm havi csapadék ismeretében megérthető. Nagyon nagy mérési különbségekre számítottunk, de a kapott adatok minket is megleptek. A legjobb 3 kezelés gyakorlatilag megkétszerezte a két hónapos növények gyökértömegét és a Pannon Starter Mega 20 kg/ha dózisú kezelése még a standard versenytárs mikrogranulátumot is szignifikánsan körözte le! A P- és K-szegény talajon a 100 kg/ha 10-26-26 NPK sortrágyázás +43%-os hatékonysága az összes Pannon Starteres kezelésnél gyengébb eredmény, tehát kedvezőtlen körülmények között nem lehet a sortrágyázással pótolni a Pannon Starter Mega gyökeresítő hatását. Természetesen a sortrágyázás hasznos és egyértelműen termésnövelő, de száraz tavaszon nem helyettesíti a nagyságrenddel nagyobb aktív felülettel rendelkező és közvetlenül a csírázási zónába juttatható startert.

Egy hónappal később július 7-én megmértük SPAD-indexeket és trendszerű 5-14%-os fotoszintézis-aktivitást kaptunk a kezeletlenhez képest.  Legjobban a Pannon Starter Vital 30 kg/ha dózisú kezelés dolgozott, de a mért indexek nem különböztek egymástó statisztikailag.

Mindkét fajtavizsgálatot nagy mintaszámmal és külső szakértővel végezteti el a Kwizda, hogy megbízható, ellenőrzött információkhoz jussunk!

A starteres kezeléseknél több éve figyeljük, hogy mikor milyen dózis lehet ideális az egyes növények számára. A termelőknek a termésátlag a legfontosabb mérőszám.

A starterblokk aratása igazi ünnepe volt a Terepszemlénknek. A korábbi méréseinket is megerősítő és a kezdeti fejlődés, a gyökeresedési időszak fontosságát kiemelő terméstöbbletek születtek a starterblokkban, amely ismertetését kiegészítettük a  közeli biopreparátum-kezeléseink termésátlagaival.

A 20 kg/ha Pannon Starter Mega +5 q/ha terméstöbbletével megerősítette a 2019-es eredményét, messze legyőzte a standard versenytársát és azonos szinten termett a 100 kg/ha sortrágyázás-kezeléssel. A sortrágyázás eredményét a +20 kg/ha mikrogranulátum +4 q/ha terméssel jutalmazta, ami csak a 2. helyezésre volt elegendő, mert a starterek 2020-as versenyét napraforgó kategóriában a 30 kg/ha Pannon Starter Mega kezelésünk nyerte!

Lombtrágyázás

Milyen a lombtrágyák hatékonysága? Bór lombtrágyát vagy biostimulátort érdemes használni? Tudnak-e perzselni a lombtrágyák?

A június 23-án, csillagbimbós állapotban kipermetezett lombtrágyázások hatását június 27-én ellenőriztük a jól bevált SPAD-index méréssel. A többi kultúrához hasonlóan a napraforgó is jól reagált minden lombtrágya-kezelésre. A legintenzívebben a 20 l/ha Azospeed Immun javította a fotoszintézis aktivitását annak ellenére, hogy a permetezést követő napokban jól láthatóan perzselési tünetek jelentek meg a levéllemezen, ami az Azospeed termékcsaládra nem jellemző. Az urea-formaldehidet és trichodermát tartalmazó kombináció szelektivitását a permetezést követő 30 fok feletti hőmérséklet és a sok csapadék által elvékonyodott levélviasz is kedvezőtlenül befolyásolta. A Wuxal Ascofol, Wuxal Oilseed és a Wuxal Boron Plus + Ascofol kezelések a magas dózisok ellenére semmilyen perzselést nem mutattak, de az önálló Boron 3 l/ha dózisban szintén perzselt kicsit. A permetezéseket megelőző levélanalízis-adatok kiváló tápanyag-ellátottságot mutattak, egyedül a 70 ppm körüli B-tartalom számított kedvezőtlennek.

A termésmérés összehasonlításunkat visszafogottan kell kezelnünk, mivel a lombtrágya blokkunkban több parcellát is ki kellett zárnunk a tavaszi heterogenitás és tőszámhiány miatt. A kezeléseink termésátlaga 3,53-4,45 t/ha között, széles intervallumban szóródtak.
A legjobb két eredményt a Wuxal Oilseed és az Azospeed Immun kezelés érte el, ami érdekességként egybevág a fotoszintézisaktivitás-mérés sorrendjével!  Az Azospeed termékcsaláddal korábban végzett napraforgó-kísérleteinkhez jól simul az idei vizsgálatunk és egyre több adat utal arra, hogy a kisebb N-igényű napraforgó nyári nagy dózisú N-lombtrágyázása is termésnövelő hatású, érdemes lesz technológiába illeszteni.

A bór lombtrágyázás termésnövelő hatása a több éves vizsgálataink szerint igazolt és a csillagbimbós fenofázisban kijuttatott 2-3 l/ha Wuxal Boron Plus vagy
Wuxal Oilseed mellett a Wuxal Ascofol biostimulátor és az Azospeed termékcsalád is perspektivikus lehetőség.

Fungicid-biopreparátum

Mekkora kárt okoznak a napraforgóbetegségek és milyen komplex technológiákkal mérsékelhetjük ezt?

A sclerotinia szerepének ellenőrzéséhez minden parcellát mesterséges fertőzést is végeztünk a vetés során, zabszemen felszaporított inokulummal fertőztünk meg kijelölt szakaszokat. A csapadékos júniusnak köszönhetően az augusztus 11-én végzett második kórtani felméréskor már a teljes kísérleti területen megjelent a Sclerotinia, de nagyon foltszerű fellépéssel és eltérő intenzitású tünetekkel. Fertőzési kategóriák meghatározásával 0-4% közötti átlagos fertőzöttséget tapasztaltunk, ami nem alkalmas tényszerű megállapításokra. A mesterséges fertőzöttségű részek 11-65% közötti értéke viszont megmutatta, hogy minden kezelés tudta mérsékelni a betegség károkozását és leghatékonyabban a vetéssel egy menetben kijuttatott Xilon GR és 2 fungicides permetezés komplex technológiájával értük el a legkisebb fertőzést.