Repce kísérlet

Efilor - Boron

A 112 db 100 m2-es parcellánk zömét kuriózumként 75 cm-es sortávolságra, szemenkénti vetésmóddal vetettük szeptember 4-én, illetve megkésett vetést is modellezve szeptember 28-án. Az üzemi vetést Shrek hibriddel 215000 csíra/ha vetés sűrűséggel végeztük.

A csernozjom jellegű barna erdő talajunk humusz-tartalma jó (2,8%), K-ellátottsága magas (210 ppm), viszont P-tartalma alacsony (80 ppm) volt. Az alaptrágyázást egységesen 3 q/ha 10-26-26% NPK komplexszel, míg N-fejtrágyázást február végén 3q/ha N27% műtrágyával végeztük. Az üzemi növényvédelmet okszerűen és minden parcellán azonosan végeztük el, az összehasonlításokat befolyásoló kártételünk nem jelentkezett.

Starter és agrotechnikai blokk: jobb-e a szemenkénti vetésmód? Megtérül-e a starterezés? Helyettesítheti-e ezt a sortrágyázás?

 A starterezés az idei évben is jól mérhető volt, amit a november 25-én szedett minták elemzése szignifikáns módon minden kezelésnél megerősített! A korán vetett parcelláknál a legnagyobb (+81%-os) mértékben a 30 kg/ha Pannon Starter Mega kezelés (st1) növelte az átlagos gyökértömeget, míg legkevésbé (+31%) a 150 kg/ha NPK sortrágyázás (st2). A kevesebb foszfort tartalmazó PS Vital kezelések (st3-5) gyökértömeg növelő hatását ezek között mértük.

A szakmai érdekességnek szánt késői vetésidős parcellák (st6,7) átlagos gyökértömege nagyságrenddel kisebb volt, de a 30 kg/ha PS Mega +97%-os gyökértömegnövelő hatása itt érvényesült a legjobban! Szintén hasznos agrotechnikai információ, hogy a hagyományos búzavetőgéppel, 36 cm sortávolságra elvetett (st8,9) repcében is igazolt +63%-os starter hatást kaptunk! Az itt mért 4, illetve 6 g/gyökértömeg érthetően kisebb a szemenként vetett parcellák paramétereinél.