Repce kísérleteink beszámolója

Pannon Starter, Pannon Starter Perfect Pro

A 112 db 100 m2-es parcellánk zömét kuriózumként 75 cm-es sortávolságra, szemenkénti vetésmóddal vetettük szeptember 4-én, illetve megkésett vetést is modellezve szeptember 28-án. Az üzemi vetést Shrek hibriddel 215000 csíra/ha vetéssűrűséggel végeztük.

A csernozjom jellegű barna erdőtalajunk humusztartalma jó (2,8%), K-ellátottsága magas (210 ppm), viszont P-tartalma alacsony (80 ppm) volt. Az alaptrágyázást egységesen 3 q/ha 10-26-26% NPK komplexszel, míg N-fejtrágyázást február végén 3q/ha N27% műtrágyával végeztük. Az üzemi növényvédelmet okszerűen és minden parcellán azonosan végeztük el, az összehasonlításokat befolyásoló kártételünk nem jelentkezett.

Starter és agrotechnikai blokk

Jobb-e a szemenkénti vetésmód? Megtérül-e a starterezés? Helyettesítheti-e ezt a sortrágyázás?

A starterezés az idei évben is jól mérhető volt, amit a november 25-én szedett minták elemzése szignifikáns módon minden kezelésnél megerősített! A korán vetett parcelláknál a legnagyobb (+81%-os) mértékben a 30 kg/ha Pannon Starter Mega kezelés (st1) növelte az átlagos gyökértömeget, míg legkevésbé (+31%) a 150 kg/ha NPK sortrágyázás (st2). A kevesebb foszfort tartalmazó PS Vital kezelések (st3-5) gyökértömeg-növelő hatását ezek között mértük.

A szakmai érdekességnek szánt késői vetésidős parcellák (st6,7) átlagos gyökértömege nagyságrenddel kisebb volt, de a 30 kg/ha PS Mega +97%-os gyökértömeg-növelő hatása itt érvényesült a legjobban! Szintén hasznos agrotechnikai információ, hogy a hagyományos búzavetőgéppel, 36 cm sortávolságra elvetett (st8,9) repcében is igazolt +63%-os starterhatást kaptunk! Az itt mért 4, illetve 6 g/gyökértömeg érthetően kisebb a szemenként vetett parcellák paramétereinél.

Áprilisban a legsűrűbb hagyományos sortávos starteres, valamint a szárazságot jobban viselő starter+sortrágya parcellák látszódtak a legjobbaknak, és ezt a betakarítási eredmények meg is erősítették.

 

A július 6-án betakarított repcekísérletünkben a korai, sorba vetett kezelésben mértük a legnagyobb, 5 q/ha körüli terméstöbbletet a Pannon Starter Mega hatására, míg a kisebb  tőszámmal és szemenként vetett parcelláknál szerényebb 2-3 q/ha terméstöbbletek születtek, de a kedvezőtlen virágzási időszak és az alacsony műtrágyázási színvonal nagyon lecsökkenthette a potenciális termést. Hasznos tapasztalatunk, hogy a 150 kg/ha sortrágyázás (2,68 t/ha) és a sortrágya+starter (2,64 t/ha) technológia sem tudta javítani a helyzetet, viszont a kisebb kezdeti gyökértömeg-növekedést produkáló 30 kg/ha PS Vital kezelésnek a sortrágyázással azonos 2,68 t/ha-os eredménye kiváló bemutatkozás és a starter+metabolizáló baktériumkombinációk előnyét valószínűsíti.

Az idei starter-agrotechnikai kísérletünk szerint a szemenkénti vetésmódnak ez a száraz tavasz nem kedvezett. A starterezés mindegyik agrotechnikai körülmény között mérhető hatású volt, de a megtérülő termésnövelést csak a korai vetésmódnál tudtuk igazolni. A sortrágyázás a gyökeresedés fokozásában nem tudja helyettesíteni a mikrogranulált startert, de a termésnövelő hatása kisebb megtérüléssel, szintén mérhető volt.

Lombtrágyázás blokk

Milyen a lombtrágyák hatékonysága? Melyik fenofázisban hasznosabbak? Hogy álljon össze egy technológia?

A repce folyamatos növényvédelmet igénylő növény, főleg a tavaszi rovarölő kezelések kínálnak többszöri lombtrágyázási lehetőséget. Kísérletünkben 4-6 leveles állapotban (Tősz), szárbaszökés elején (T1), sárgabimbós korban (T2) és virágzás közepén (T3) permeteztünk ki különböző biostimulátorokat és
P-, S-, B-komplexeket. Az eddig is alkalmazott becőszámmérést a betakarítás előtt, június 27-én végeztettük el. Ezt megelőzően, április 27-én egy új mérőszámmal, a fotoszintetikus aktivitást jelző SPAD-indexszel is ellenőriztünk a lombtrágya-technológiák eredményességét. A becőszám az idei évben nagyon gyengén alakult, 168 db/tő volt a kezeletlen parcellában és 202 db/tő, azaz +20% a legjobb kombinált technológiában. A száraz április kedvezett a lombtrágyázás hatékonyságának, mert minden kezelésünk növelte a becőszámot és kisebb mértékben, de a fotoszintetikus aktivitást is. Azon ritka tapasztalat volt, amikor az aratás előtti parcellafotók is érzékeltették az eltérő hozamot, amit aztán a betakarítási adatok megerősítettek.

A legkedvezőbb a T2-T3 időzítésű lombtrágyázás volt idén. A legjobb Wuxal-technológia közel 4 q/ha terméstöbblete kiemelkedő! A Wuxal Boron + Ascofol kombináció jó ötlet volt!

Fungicid és biopreparátum

Milyen körülmények között tud fellépni a scle-ro-tinia vagy a fóma? Mekkora terméskiesést okozhatnak a gombás betegségek? Hogyan állítsuk össze a fungicid-technológiát?

Az évjárat káros hatása a kísérlet szempontjából leginkább a gombabetegségek elmaradásában, illetve a fómás fertőzés késői, júniusi fellépésében realizálódott. A 15 különböző biopreparátum és fungicid-kezelésünk kórtani szempontból nem hozott lényeges különbséget. Az aratás előtti kiértékeléskor a fóma fertőzési gyakorisága 58-77% között minden kezelésnél trendszerűen volt alacsonyabb a kezeletlen 84%-os fertőzöttségéhez képest. Sclerotinia-fertőzés nem lépett fel még a mesterségesen fertőzött parcelláinkon sem. A Coniothyrium és Trichoderma biopreparátum kezeléseink ebben az évjáratban nem befolyásolták a termést, de a legjobb eredményt elérő Pannon Starter Perfect 2,64 t/ha termésátlaga 2 q/ha terméstöbbletet mutatott, ami beleillik a starterblokknál tapasztaltakba.

Fontos tapasztalatunk, hogy az idén debütáló, 1 l/ha dózisban virágzás végén kijuttatott Efilor 2,63 t/ha-ral a 2. legjobb lett ebben a blokkban. A jövőben érdemes mérlegelni egy még későbbi befejező permetezést az érési időszakban fellépő betegségek mérséklésére.

Egyéb kezelések, tapasztalatok

A rovarölő technológiák hatékonyság javítására vagy a gyomirtások összehasonlítására most nem végeztünk kísérleteket. Tapasztalatunk szerint a virágzáskori kártevők ellen a nappal kijuttatásra engedélyezett szerek gyérítő hatása nem elegendő, ha erős a rovarnyomás. Az esti piretroidos kombinációk jobbak, de tartamhatást nem várhatunk ezektől sem. Több permetezést kell beiktatni a megszokotthoz képest.

Végeztünk egy 1-ismétléses hibrid-összehasonlítást is, ahol minden hibridet 30 kg/ha Pannon Starter Vitallal és kezeletlenül is elvetettünk. Mind a 6 hibridben termésnövelő volt a PS Vital, átlagosan 250 kg/ha terméstöbblettel, ami kiváló ajánlólevél az új termékünkhöz!