Kukorica eredmények


A 105 db 100 m2-es mezoparcellát 85000 csíra/ha magdózissal vetettük április 15-én. Agrotechnikai összehasonlítást idén nem végeztünk. A választott hibridünk DKC4943 volt. Az üzemi területet 05.08-án 1,25+2,5 l/ha Barracuda+Terbyne Combi korai posztemergens gyomirtásban, majd 05.30-án 2 l/ha posztemergens Laudis WG gyomirtásban is részesítettük, így a kísérletet nem befolyásolták gyomnövények, sem rezisztens fenyércirok. Rovarölő-, gombaölő-kezelést vagy üzemi lombtrágyázást a későbbiekben nem végeztünk. A száraz tavaszi körülmények a napraforgóhoz hasonlóan nehezítették a talajelőkészítést és a kelésünk nem volt ideális, de a nyári esőzések hatására a virágzási időszakban már nem látszott a kezdeti heterogenitás. Tőszámhibák miatt 8 parcellát a tavaszi fejlődés végén kizártunk többégében a fungicid blokkból.  A kukoricaparcelláink a napraforgóval azonos dűlőbe kerültek, az elővetemény így szintén búza volt, és a talaj tápanyag-tartalma, fizikai jellemzői is a napraforgónál leírtakkal azonosak. A külső tényezők közül kihangsúlyozzuk a kezdeti fejlődést hátráltató extrém száraz április-májusi időjárást és a talaj gyenge P-tartalmát! Őszi alaptrágyázásban a kísérleti területet nem részesítettük, viszont a magágykészítés során 6 q/ha N27% műtrágyát dolgozunk be. A nehéz és vontatott kezdeti fejlődést a júniusi csapadékos hónap gyorsan elfeledtette, és szemre egyenletes, nagy termőképességű állományt kaptunk a nyár végére. Az évjáratra jellemző volt még a gyors érés, aminek következtében szeptember 22-én 15%-os üzemi szemnedvesség mellett arathattuk le a kísérletet.

 

Starter és agrotechnikai BLOKK

Milyen jelentősége volt a starterezésnek az extrém száraz áprilisban? A „versenytárs” sortrágyázás vagy a mikrogranulált starterezés hatékonyabb ilyen esetben? Van-e különbség a különböző mikrogranulátumok hatékonysága között?

 

A június 14-én történt mintavételezéskor mindenre gyorsan választ kaptunk. Mérés nélkül is jól láthattuk a kezelések hatásának különbségeit! A parcellánként véletlenszerűen kiválasztott 10-10 mintanövény gyökértömeg-mérése szerint a legnagyobb segítséget a 30 kg/ha PS Vital kezelés adta a gyökeresedéshez annak ellenére, hogy ez a kezelés csak 15 kg/ha dózisban tartalmaz P-mikrogranulátumot, míg a másik 15 kg-ban egy tápanyag-metabolizáló baktériumfaj élő spóráit juttattuk a magárokba. Ez a kezelés szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint az azonos P-hatóanyagú 15+15 kg/ha Pannon Starter Mega + Force talajfertőtlenítő keveréke!

 

A mérés és a vizuális szemle is egyértelműsítette, hogy a száraz körülmények között a granulált 10-26-26 NPK sortrágya nem tudott starterhatást biztosítani! A granulátumok gyors feltáródását nem tette lehetővé a száradó talaj, miközben a magárokba juttatott Pannon Starter Mega és annak baktériumos keveréke a rossz körülmények között kiemelkedő 25-84 %-os mértékben növelte meg az átlagos gyökértömeget!

A következő vizsgálatot, a fotoszintézis aktivitás összehasonlítására szolgáló SPAD-indexet címerhányáskor, július 7-én végeztük el.

 

A még nagyobb mintaszámmal elvégezhető ellenőrzés azt mutatta, hogy a legjobban gyökeresedett kezelések hatékonyabban is fotoszintetizálnak! A Pannon Starter Mega 20 és 30 kg/ha dózisa, valamint a Pannon Starter Vital 30 kg/ha dózisú kezelése sziginfikánsan 8% körüli mértékben javította a SPAD-indexet a kezeletlenhez képest. A csak sortrágyázott kezelés eredménye itt is utolsó lett.

Nagy várakozás előzte meg a starterblokkunk learatását és az elmélet, a sok korábbi mérés a termésmérés során is beigazolódott. A 5 ismétlésben elvetett kezeletlenhez képest 5-15%-os terméstöbbletek születtek, ami 5-17 q/ha, vagyis a jövedelmezőséget nagyon befolyásoló különbségeket jelentett idén! Az összehasonlításban idén a 20 kg/ha Pannon Starter Mega és Pannon Starter Vital kezelés győzött, ami kissé meglepő a nagyobb dózisú kezelések korábbi jobb eredményeinek ismeretében. Feltételezzük, hogy a jobb tápanyag-szolgáltató képességű talajokon jobban realizálódhatnak a nagyobb kezdeti gyökértömeget biztosító kezelések, míg az idei kísérletünkben a szegényebb körülmények talán kevésbé kedveztek a magasabb dózisú starterezésnek.

A sortrágyázás, mint technológiai elem szintén gazdaságos, de kedvezőtlen tavaszi körülmények mellett nem pótolhatja a mikrogranulált starterezés hatását.

A Pannon Starter Vital baktériumkombinációnk már nem először bizonyít a szárazabb évjáratokban. A technológiába illesztése kiváló lehetőség lesz az AKG ezirányú előírásainak is megfelelve, hiszen a Bactovital GR komponense jelenleg is választható baktérium biopreparátum. 

 

Lombtrágyázás BLOKK

Milyen lombtrágyák lehetnek még érdekesek a kukoricatermesztésben?

2020-ban korai foszfor- és cink-lombtrágyázást vizsgáltunk a korábbi kísérleteink folytatásaként, és nyári szárazságra készülve K-szilikát hatóanyagú lombtrágyázásokat is teszteltünk többféle időzítéssel.

A rosszul induló állományban a korai lombtrágyázásokat is júniusra időzítettük. Június 6-án és 13-án permeteztük meg a parcelláinkat. A június 15-ei SPAD-index mérés minden kezelésnél szignifikánsan jobb fotoszintézis aktivitást mutatott, legnagyobb mértékben a legnagyobb dózissal végrehajtott Azospeed Cink lombtrágyánál. A lombtrágya blokkunkat június 19-én levélanalízissel is ellenőriztük. A csapadékosra forduló időben a kukorica minden tápanyaggal jól ellátottnak bizonyult, de a 10 ppm körüli Cu-tartalma és a 30 ppm körüli Zn-tartalma az ideálisnál alacsonyabb lehetett.

 

A betakarítási adatainkat a korábbi parcellakizárások miatt csak kellő fenntartással kezelhetjük idén. Nagyon kiemelkedett a kétkezeléses Wuxal P-45 lombtrágyázás, amely a starterblokkban tapasztalt extrém terméstöbbletet mutatott, de a 2-ismétléses kezelésnek nem tulajdoníthatunk akkora jelentőséget. Termésnövelő hatásúnak bizonyult a Wuxal Cink, Azospeed Cink és Proszilikon kezelésünk is, melyek közül a 4-ismétlésben betakarított Wuxal Cink eredményét közöljük, ami +7 q/ha terméstöbbletet adott 2 l/ha dózisban a 6-7 leveles fenofázisban kipermetezve.

 

Fungicid-biopreparátum

Mekkora kárt okoznak a kukoricabetegségek és érdemes-e fungicideket, biokészítményeket illesztenünk a technológiánkba?

 

Izgalmas szakmai kérdés és elsősorban a fuzárium vagy vele összefüggésben a kukoricamoly elleni védekezés létjogosultságán elgondolkodnunk a csapadékosabb évjáratokban. A Terepszemle-kísérletünkben is komoly súlyt fektettünk a tervezéskor, de kísérleti területünk legrosszabb adottságú részére kerültek a parcelláink, és az egyenletlen tavaszi kelést követően azok harmadát kizárásra kellett ítélnünk. A kísérletünkben nem lépett fel számottevő fuzáriumfertőzés, így ennek kiértékelését elhagytuk. A legjobb „fungicid-parcellánk” a starter hatással is bíró Pannon Starter Perfect kezelés volt. Átlagtermése 11,97 t/ha lett, de a blokk kezeletlenjéhez annak parcella kizárásai miatt nem tudjuk hasonlítani.