Gyomirtó szerek
Fence

Őszi búzában és őszi árpában széltippan specialista gyomirtó szer.

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) fertőzött területen, preemergensen vagy posztemergensen, a kultúrnövény első levelének megjelenésétől 3 leveles fejlettségéig 0,25-0,5 l/ha dózisban kell alkalmazni. Posztemergensen a nagy széltippan 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.
A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.
Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3-4 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.
Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.
Közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék – különösen az 1 % alatti szervesanyag-tartalmú talajokon – a kultúrnövény károsodásához vezethet.

Hatásmód

A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba tartozik.

Összetevők

  • 480 g/l flufenacet

Formuláció

  • vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Forg. kategória

  • II.

Hatásmód

  • Felszívódó

Kiszerelés

  • 1 literes flakon

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Őszi búza, Őszi árpa Nagy széltippan 1 0,25-0,5 l/ha nk.* Vetés - Levélfejlődés 0 - 13
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

Alliance 660 WG, Lentipur 500 SC, Stomp Aqua és diflufenican hatóanyag tartalmú gyomirtó szerekkel, valamint rovarölő szerekkel kombinálható.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

3 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes