Gyomirtó szerek
Fence

Nagy széltippan (Apera spica-venti) specialista kalászosok őszi gyomirtására.

Őszi búzában és őszi árpában a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Apera spica-venti) fertőzött területen, preemergensen vagy posztemergensen, a kultúrnövény első levelének megjelenésétől 3 leveles fejlettségéig 0,25–0,5 l/ha dózisban kell alkalmazni. Posztemergensen a nagy széltippan 1–2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt.

A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín. Preemergensen a jó szelektivitáshoz jó magágy készítés, egyenletes vetésmélység és valamennyi vetőmag legalább 3–4 cm-es talajréteggel való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.
Posztemergensen nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék – különösen az 1% alatti szervesanyag-tartalmú talajokon – a kultúrnövény károsodásához vezethet.
Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!
A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, legalább 15 cm mély szántás után nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa és kukorica vethetőek, továbbá burgonya ültethető.

Hatásmód

A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba tartozik.

Összetevők

  • 480 g/l flufenacet

Formuláció

  • vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Forg. kategória

  • II.

Hatásmód

  • felszívódó

Kiszerelés

  • 1 literes flakon

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Őszi búza, Őszi árpa Nagy széltippan 1 0,25-0,5 l/ha nk.* Vetés - Levélfejlődés 0 - 13
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

Hatásspektrum szélesítése céljából Alliance 660 WG (Staccato Trio technológiai ajánlat), Lentipur 500 SC, Stomp Aqua és diflufenikan hatóanyag-tartalmú gyomirtó szerekkel kombinálható. Alkalmazásakor vírusvektor kártevők jelenléte esetén piretroid (például Fentrol CS) rovarölő szer hozzáadható.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

3 nap

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes


Kapcsolódó technológiák

Őszi árpa