Adjuvánsok
Grounded

A talajherbicid-specialista

A Grounded® talajherbicidekhez kifejlesztett se­gédanyag. Preemergens szerek alkalmazása­kor a tökéletes gyomirtó hatás eléréséhez fon­tos a megfelelő szóráskép és az egyenletes herbicidréteg kialakítása a talajban. E szerek al­kalmazása idején a növényállomány hiánya mi­att könnyebben alakul ki káros turbulencia a per­metezőkeret alatt, és ez rontja a kijuttatás mi­nőségét. Grounded® meggátolja a 100 mikronnál fino­mabb cseppek kialakulását, ezzel csökkenti az el­sodródást és biztosítja a szóráskép egyenletessé­gét. A készítmény speciális, elektromosan töltött bevonatot ad a permetlének, ami így könnyebben megkötődik a talajrészecskéken. Ennek hatásá­ra egyenletesebb lesz a gyomirtó szer eloszlása a gyomok csírázási zónájában.

A Grounded permetezőszer segédanyag orgalomba hozatali és felhasználási engedélyének érvényessége 2024. március 1. napján lejár. A szer felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett.

Összetevők

  • 732 g/l paraffinolaj

Formuláció

  • emulzióképző koncentrátum (EC)

Forg. kategória

  • III.

Kiszerelés

  • 1 literes flakon

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint

Keverhetőség

Gyomirtó szerekkel keverhető.

AKG programban is alkalmazható

Nem

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

-

Munkaegészségügyi várakozási idő

-

Méhveszélyesség

-

Tűzveszélyesség

-

Vízi szervezetekre való veszélyesség

-