Gyomirtó szerek
Suleiman

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen pre- és korai posztemergensen használható szelektív gyomirtó szer.

Őszi és tavaszi káposztarepce, mustár- és olajretek- kultúrákban 1,5 l/ha dózisban. Őszi káposztarepcében preemergens kezelést csak Commanddal kombinációban javasoljuk kijuttatni. Preemergens kijuttatás esetén a kultúrnövény vetése után 3 napon belül juttassuk ki, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre! Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2-3 cm-es talajréteg fedje! Állománykezelés esetén a kultúrnövény 2 valódi leveles korától 4 leveles fejlettségig kell a készítményt kijuttatni 1,5 l/ha dózisban, a magról kelő kétszikű gyomnövények esetén sziklevelestől két valódi leveles fejlettségéig, amikor a legérzékenyebbek a készítményre. A kelő félben levő, szikleveles kultúrnövényt a készítmény károsíthatja. Ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használhatjuk.

Hatásmód

A metazaklór hatóanyag a fehérje- és nukleinsav-szintézist gátló herbicidcsoporton belül a klóracetanilid hatóanyagcsoportba sorolható.

Összetevők

  • 500 g/l metazaklór

Formuláció

  • vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Forg. kategória

  • I.

Hatásmód

  • Felszívódó

Kiszerelés

  • 5 literes kanna, 10 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító; Tápanyag hiány Kezelések maximális száma Dózis É.V.I (nap) Alkalmazás BBCH fenológia szerint
Repce, Mustár, Olajretek Magról kelő kétszikű gyomomnövények 1 1,5 l/ha nk.* Vetés - Kelés
2 leveles állapot - 4 leveles állapot
0 - 7,
12 - 14
*Előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozva.

Keverhetőség

A legtöbb növényvédő szerrel keverhető. Felhasználása előtt a változó körülmények miatt végezzen keverési próbát.

AKG programban is alkalmazható

Igen

Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz

Nem

Biotermesztésben használható

Nem

Tárolhatóság

3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő

Nem szükséges

Méhveszélyesség

Nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség

Nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség

Kifejezetten veszélyes